Câu hỏi liên quan tới danh pháp của este
Cơ bản - Trắc nghiệm
Câu hỏi:

Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là:


Đáp án:
 • Câu A. CH3COOCH2-CH3

 • Câu B. CH3COOCH3

 • Câu C. CH3COOCH=CH2 Đáp án đúng

 • Câu D. CH2=CH-COOCH3

Giải thích:

Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là: CH3COOCH=CH2

Các câu hỏi bài tập hoá học liên quan

Câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của peptit
Cơ bản - Trắc nghiệm
Câu hỏi:

Câu nào sau đây không đúng:


Đáp án:
 • Câu A. Peptit có thể bị thủy phân không hoàn toàn thành các peptit ngắn hơn.

 • Câu B. Khi cho Cu(OH)2 vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím đặc trưng.

 • Câu C. Hòa tan lòng trắng trứng vào nước, sau đó đun sôi, lòng trắng trứng sẽ đông tụ lại.

 • Câu D. Hợp chất NH2 - CH - CH -CONH-CH2COOH thuộc loại đipeptit

Xem đáp án và giải thích
Bài tập về tính chất hóa học của glucozơ
Cơ bản - Trắc nghiệm
Câu hỏi:

Lên men hoàn toàn a gam glucozơ, thu được C2H5OH và CO2. Hấp thụ hết CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của a là:


Đáp án:
 • Câu A. 30,6

 • Câu B. 27,0

 • Câu C. 15,3

 • Câu D. 13,5

Xem đáp án và giải thích
Một mẫu khí thải (H2S, NO2, SO2, CO2) được sục vào dung dịch CuSO4, thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng này do chất nào có trong khí thải gây ra?
Cơ bản - Tự luận
Câu hỏi:

Một mẫu khí thải (H2S, NO2, SO2, CO2) được sục vào dung dịch CuSO4, thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng này do chất nào có trong khí thải gây ra?


Đáp án:

Một mẫu khí thải (H2S, NO2, SO2, CO2) được sục vào dung dịch CuSO4, thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng này do  H2S   có trong khí thải gây ra.

Xem đáp án và giải thích
Vì sao dẫn xuất halogen hầu như không tan trong nước mà tan trong dung môi hữu cơ như hidrocacbon , ete, ancol?
Cơ bản - Tự luận
Câu hỏi:

Vì sao dẫn xuất halogen hầu như không tan trong nước mà tan trong dung môi hữu cơ như hidrocacbon , ete, ancol?


Đáp án:

Các dẫn xuất halogen đều là hợp chất cộng hóa trị không cực nên thực tế không tan trong H2O (phân cực), chúng tan trong dung môi hữu cơ.

Xem đáp án và giải thích
Hãy chỉ ra đâu là vật thể, đâu là chất trong các câu sau đây? a) Gần 70% khối lượng cơ thể người là nước. b) Lõi bút chì được làm từ than chì. c) Lõi dây điện được làm bằng đồng.
Cơ bản - Tự luận
Câu hỏi:

 Hãy chỉ ra đâu là vật thể, đâu là chất trong các câu sau đây?

a) Gần 70% khối lượng cơ thể người là nước.

b) Lõi bút chì được làm từ than chì.

c) Lõi dây điện được làm bằng đồng.


Đáp án:

Trong câu (a) cơ thể người là vật thể tự nhiên, chất là nước.

Trong câu (b) lõi bút chì là vật thể nhân tạo, chất là than chì.

Trong câu (c) lõi dây điện là vật thể nhân tạo, chất là đồng.

Xem đáp án và giải thích

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…