Lý thuyết về tính chất vật lý, tính chất hóa học của polime
Cơ bản - Trắc nghiệm
Câu hỏi:

Nhận xét nào sau đây đúng ?


Đáp án:
 • Câu A. Đa số các polime dễ hòa tan trong các dung môi thông thường.

 • Câu B. Đa số các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định Đáp án đúng

 • Câu C. Các polime đều bền vững dưới tác động của axit, bazơ.

 • Câu D. Các polime dễ bay hơi.

Giải thích:

- Các polime là những chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định. ® Loại D; - Đa số các polime không tan trong các dung môi thông thường. ® Loại A; - Polime dễ bị phá hủy khi đun nóng ® loại C;

Các câu hỏi bài tập hoá học liên quan

Bài tập về phản ứng oxi hóa - khử
Cơ bản - Trắc nghiệm
Câu hỏi:

Cho từng chất Fe, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt tác dụng với H2SO4 đặc nóng. Số phản ứng thuộc loại oxi hóa - khử là:


Đáp án:
 • Câu A. 8

 • Câu B. 6

 • Câu C. 7

 • Câu D. 5

Xem đáp án và giải thích
Chất vừa tan trong dung dịch HCl và NaOH
Cơ bản - Trắc nghiệm
Câu hỏi: Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là:

Đáp án:
 • Câu A. NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2

 • Câu B. Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2

 • Câu C. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2

 • Câu D. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3

Xem đáp án và giải thích
Cho 17,4 gam MnO2 tác dụng hết với dung dịch HCl đặc (dư), đun nóng. Cho toàn bộ khí clo thu được tác dụng hết với một kim loại M có hóa trị 2 thì thu được 22,2 gam muối. Kim loại M là
Cơ bản - Tự luận
Câu hỏi:

Cho 17,4 gam MnO2 tác dụng hết với dung dịch HCl đặc (dư), đun nóng. Cho toàn bộ khí clo thu được tác dụng hết với một kim loại M có hóa trị 2 thì thu được 22,2 gam muối. Kim loại M là gì?


Đáp án:

Bảo toàn electron: nMCl2 = nMnO2 = 17,4/87 = 0,2 (mol)

⇒ 0,2 (M + 71) = 22,2 ⇒ M = 40 (Ca)

Xem đáp án và giải thích
Peptit
Cơ bản - Trắc nghiệm
Câu hỏi: Thủy phân hoàn toàn 1 mol tetrapeptit X mạch hở thu được 3 mol glyxin và 1 mol alanin. Số cấu tạo của X thỏa mãn là

Đáp án:
 • Câu A. 3

 • Câu B. 5

 • Câu C. 6

 • Câu D. 4

Xem đáp án và giải thích
Tìm m
Cơ bản - Trắc nghiệm
Câu hỏi: Cho 35,2 g CaCO3 và MgCO3 tác dụng dung dịch HCl 20% (vừa đủ) thấy có 8,96l khí thoát ra ở đktc. Khối lượng dung dịch HCl đã dùng là

Đáp án:
 • Câu A. 29,2 (g)

 • Câu B. 146 (g)

 • Câu C. 163,6 (g)

 • Câu D. 28,4 g

Xem đáp án và giải thích

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Advertisement

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…