(NH4)3PO4 tác dụng Ag ra sao ?

(NH4)3PO4 (amoni photphat) có phản ứng Ag (bạc) không ?

Kết quả phương trình

Hãy click vào phương trình bạn muốn để xem chi tiết về các thông tin trạng thái chất, điều kiện phản ứng, ...

(NH4)3PO4 (amoni photphat) không tác dụng với Ag (amoni photphat). Hoặc trong chương trình phổ thông của bộ giáo dục Việt Nam không có nhắc đến phương trình này.

Nếu bạn tin là thông tin này không chính xác, xin hãy kiểm chứng bằng cách tìm kiếm từ Từ Điển Phương Trình Hóa Học

Tin tức thú vị

Advertisement

Phương trình có (NH4)3PO4 (amoni photphat) là chất sản phẩm

Có 5 phản ứng hóa học có (NH4)3PO4 (amoni photphat) là chất sản phẩm

NH4OH + H3PO4 -> (NH4)3PO4 + H2O NH4OH + (NH4)2HPO4 -> (NH4)3PO4 + H2O NH4OH + NH4H2PO4 -> (NH4)3PO4 + H2O H2O + NH3 + P2O5 -> (NH4)3PO4 NH3 + H3PO4 -> (NH4)3PO4

Các chất có khả năng tạo ra chất (NH4)3PO4

(NH4)3PO4 (amoni photphat) P (photpho) O (Oxi) H (Hiđro) NH4 (Ion amoni) PO4 (Ion phosphat) N (nitơ)

Phương trình có Ag (bạc) là chất sản phẩm

Có 5 phản ứng hóa học có Ag (bạc) là chất sản phẩm

Ag2O + H2O2 -> Ag + H2O + O2 Ag2O + HCHO -> Ag + HCOOH AgBr -> Ag + Br2 AgCl -> Ag + Cl2 AgNO3 -> Ag + NO2 + O2 AgNO3 + Cu -> Ag + Cu(NO3)2 AgNO3 + Fe -> Ag + Fe(NO3)3 AgNO3 + Fe -> Ag + Fe(NO3)2 AgNO3 + Fe(NO3)2 -> Ag + Fe(NO3)3 [Ag(NH3)2]OH + HCOOH -> (NH4)2CO3 + Ag + H2O + NH3 AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOR -> Ag + NH4NO3 + NH4OCOCH3 Ag2O -> Ag + O2 Ag2S -> Ag + S AgNO3 + Mg -> Ag + Mg(NO3)2 AgNO3 + CH3CHO + NH3 -> Ag + NH4NO3 + CH3COONH4 AgNO3 + H2O + HCHO + NH3 -> (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3 CH3CHO + Ag(NH3)2OH -> Ag + H2O + NH3 + CH3COONH4 Ag2O + CH3CHO -> Ag + CH3COOH Ag2O + (CHO)2 -> Ag + (COOH)2 Ag2O + NH3 + CH3CH2OH -> Ag + CH3COONH4 HCHO + [Ag(NH3)2]OH -> (NH4)2CO3 + Ag + H2O + NH3 AgNO3 + Al -> Ag + Al(NO3)3 Ag2O + H2 -> Ag + H2O Ag2O + C6H12O6 -> Ag + C6H12O7 Ag2O + C12H22O11 -> Ag + C12H22O12 H2O + HCHO + [Ag(NH3)2]OH -> Ag + NH4OH + HCOONH4 AgNO3 + HCHO + NH4OH -> Ag + H2O + NH4NO3 + HCOONH4 Ag2CO3 -> Ag + O2 + CO2 Ag2SO4 -> Ag + O2 + SO2 H2 + Ag2SO4 -> Ag + H2SO4 AgI -> Ag + I2 Ag2O + HCOOH -> Ag + H2O + CO2 KAg(CN)2 -> Ag + KCN + C2N2 NaOH + [Ag(NH3)2]OH + NaAsO2 -> Ag + H2O + NH3 + Na3AsO4 AgCl + SnCl2 -> Ag + SnCl4 Cu + CH3COOAg -> Ag + (CH3COO)2Cu O2 + Ag2S -> Ag + SO2 AgNO3 + Na2S2O4 -> Ag + NaNO3 + SO2 AgNO3 + Zn -> Ag + Zn(NO3)2 Au + KAg(CN)2 -> Ag + KAu(CN)2 Zn + KAg(CN)2 -> Ag + K2[Zn(CN)4] Na2CO3 + O2 + Ag2Te -> Ag + CO2 + Na2TeO3 AgNO3 + Mn -> Ag + Mn(NO3)2 AgNO3 + Ni -> Ag + Ni(NO3)2 Na2SO3 + Ag2SO3 -> Ag + Na2S2O6 AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOH -> (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3 AgNO3 + CH3CHO + H2O + NH3 -> Ag + NH4NO3 + CH3COONH4 Ag2O + CO -> Ag + CO2 Au + KAg(CN)2 -> Ag + K[Au(CN)2] Zn + Na[Ag(CN)2] -> Ag Ag2O + CH2O -> Ag + H2O + CO2 AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOCH3 -> Ag + NH4NO3 + NH4OCOOCH3 C6H12O6 + [Ag(NH3)2]OH -> Ag + H2O + NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4 AgNO3 + CH3CHO + NH3 -> Ag + NH4NO3 + CH3COONH4 AgNO3 + FeCl2 -> Ag + AgCl + Fe(NO3)3 C6H12O6 + Ag(NH3)2OH -> Ag + H2O + NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4 AgNO3 + NH3 + C12H22O11 -> Ag + NH4NO3 + CO2 AgNO3 + NH3 + C12H22O11 -> Ag + NH4NO3 + CO2 C2H5OH + Ag(NH3)2OH -> Ag + CH3CHO + H2O + NH3 C6H12O6 + [Ag(NH3)2]OH -> Ag + H2O + NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4 AgNO3 + H2O -> Ag + HNO3 + O2 AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOC2H5 -> Ag + NH4NO3 + C2H5OCOONH4 AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOC2H5 -> Ag + NH4NO3 + C2H5OCOONH4 AgNO3 + H2O + NH3 + C2H5CHO -> Ag + NH4NO3 + C2H5COONH4 AgNO3 + H2O + NH3 + C3H7CHO -> Ag + NH4NO3 + C3H7COONH4 AgNO3 + Sn -> Ag + Sn(NO3)2 AgNO3 + H2O + NH3 + C12H22O11 -> Ag + NH4NO3 + C12H22O12 AgNO3 + C6H12O6 + H2O + NH3 -> Ag + NH4NO3 + C6H12O7 AgNO3 + H2O + NH3 + C6H12O6 -> Ag + NH4NO3 + C6H12O7 Ag2O + HCHO -> Ag + H2O + CO2 AgNO3 + C6H12O6 + H2O + NH3 -> Ag + NH4NO3 + C6H12O7NH4 [Ag(NH3)2]OH + HCOONa -> Ag + H2O + NH3 + NH4NaCO3 Cu + Ag2SO4 -> Ag + CuSO4 AgNO3 + H2O + HCHO + NH3 -> Ag + NH4NO3 + HCOONH4

Các chất có khả năng tạo ra chất Ag

Ag (bạc)
Advertisement

Thông tin về chất hóa học

(NH4)3PO4
amoni photphat

Chất Vô Cơ Hợp Chất Muối Nhóm Nguyên Tố VA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Amoni photphat là một muối amoni của axit orthophosphoric. Nó là một hợp chất không ổn định cao với công thức là (NH4)3PO4. Do tính không ổn định của nó nên không có giá trị về mặt thương mại. Có một muối kép liên quan (NH4)3PO4.(NH4)2HPO4 cũng được công nhận nhưng quá không ổn định để sử dụng trong thực tế. Cả hai muối triamoni đều tạo thành amoniac. Trái ngược với bản chất của các muối triamoni, diamoni photphat (NH4)2HPO4 và muối monoamoni NH4H2PO4 là vật liệu ổn định thường được sử dụng làm phân bón đẻ cung cấp cho cây trồng một lượng nito và photpho ổn định.

Cách đọc tên chất (NH4)3PO4

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Ag
bạc

Đơn chất Nguyên Tố Chu Kỳ 5 Nhóm Nguyên Tố IB Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Bạc, kim loại trắng, nổi tiếng với việc sử dụng nó trong đồ trang sức và tiền xu, nhưng ngày nay, mục đích sử dụng chính của bạc là công nghiệp. Cho dù trong điện thoại di động hay tấm pin mặt trời, các cải tiến mới liên tục xuất hiện để tận dụng các đặc tính độc đáo của bạc. Bạc là một kim loại quý vì nó hiếm và có giá trị, và nó là một kim loại quý vì nó chống lại sự ăn mòn và oxy hóa, mặc dù không bằng vàng . Bởi vì nó là chất dẫn nhiệt và dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại , bạc rất lý tưởng cho các ứng dụng điện. Chất lượng kháng khuẩn, không độc hại của nó làm cho nó hữu ích trong y học và các sản phẩm tiêu dùng. Độ bóng và độ phản chiếu cao của nó làm cho nó trở nên hoàn hảo cho đồ trang sức, đồ bạc và gương. Tính dễ uốn của nó, cho phép nó được làm phẳng thành tấm và độ dẻo, cho phép nó được kéo thành dây mỏng, linh hoạt, làm cho nó trở thành sự lựa chọn tốt nhất cho nhiều ứng dụng công nghiệp. Trong khi đó, độ nhạy sáng của nó đã mang lại cho nó một vị trí trong nhiếp ảnh phim.

Cách đọc tên chất (NH4)3PO4
Advertisement

Các đối tác

Loading…