Cách điều chế Ca(OH)2

Cách điều chế thứ #1

Ca+H2O ra Ca(OH)2+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ phòng Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca+H2O ra Ca(OH)2+H2

Cách điều chế thứ #2

Ca3N2+H2O ra Ca(OH)2+NH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca3N2+H2O ra Ca(OH)2+NH3

Cách điều chế thứ #3

CaC2+H2O ra C2H2+Ca(OH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaC2+H2O ra C2H2+Ca(OH)2

Cách điều chế thứ #4

CaC2+H2O ra Ca(OH)2+CH3CHO

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
80 HgSO4 Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaC2+H2O ra Ca(OH)2+CH3CHO

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

H2O+CaCl2 ra Ca(OH)2+Cl2+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Điện phân dd, có màng ngăn xốp
Xem thêm phương trình H2O+CaCl2 ra Ca(OH)2+Cl2+H2

Cách điều chế thứ #6

CaO+H2O ra Ca(OH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Ở nhiệt độ phòng Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaO+H2O ra Ca(OH)2

Cách điều chế thứ #7

NaOH+CaCl2 ra Ca(OH)2+NaCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Nhiệt độ. Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+CaCl2 ra Ca(OH)2+NaCl

Cách điều chế thứ #8

Ca3P2+H2O ra Ca(OH)2+PH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có hỗn hợp P2H4, H2
Xem thêm phương trình Ca3P2+H2O ra Ca(OH)2+PH3

Cách điều chế thứ #9

H2O+CaH2 ra Ca(OH)2+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+CaH2 ra Ca(OH)2+H2

Cách điều chế thứ #10

H2O+CaO2 ra Ca(OH)2+H2O2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
50-60 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+CaO2 ra Ca(OH)2+H2O2

Cách điều chế thứ #11

H2O+CaO2 ra Ca(OH)2+O2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
đun sôi Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+CaO2 ra Ca(OH)2+O2

Cách điều chế thứ #12

H2O+CaS ra Ca(OH)2+H2S

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
đun sôi Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+CaS ra Ca(OH)2+H2S

Cách điều chế thứ #13

H2O+Ca3SiO5 ra Ca(OH)2+Ca2SiO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+Ca3SiO5 ra Ca(OH)2+Ca2SiO4

Cách điều chế thứ #14

H2O+CaCN2 ra (NH2)2CO+Ca(OH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
70 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+CaCN2 ra (NH2)2CO+Ca(OH)2

Cách điều chế thứ #15

Ba(OH)2+CaSO4 ra Ca(OH)2+BaSO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ba(OH)2+CaSO4 ra Ca(OH)2+BaSO4

Cách điều chế thứ #16

Ca(NO3)2+NaOH ra Ca(OH)2+NaNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(NO3)2+NaOH ra Ca(OH)2+NaNO3

Cách điều chế thứ #17

Ca(H2PO4)2+Ba(OH)2 ra Ca(OH)2+H2O+Ba3(PO4)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(H2PO4)2+Ba(OH)2 ra Ca(OH)2+H2O+Ba3(PO4)2

Cách điều chế thứ #18

H2O+CaI2 ra Ca(OH)2+HI

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
t0 cao Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+CaI2 ra Ca(OH)2+HI

Cách điều chế thứ #19

H2O+NH3+CaCl2 ra Ca(OH)2+NH4Cl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ phòng
Xem thêm phương trình H2O+NH3+CaCl2 ra Ca(OH)2+NH4Cl

Cách điều chế thứ #20

Mg(OH)2+CaCl2 ra Ca(OH)2+MgCl2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ phòng
Xem thêm phương trình Mg(OH)2+CaCl2 ra Ca(OH)2+MgCl2

Ca(OH)2
canxi hidroxit hoặc tôi vôi

Bazơ Hợp Chất

òn gọi là hỗn hợp Kalkwasser) Trong công nghiệp thuộc da để trung hòa lượng axít dư thừa. Trong công nghiệp lọc dầu để sản xuất các phụ gia cho dầu thô (alkilsalicatic, sulphatic, fenatic) Trong công nghiệp hóa chất để sản xuất stearat canxi (C17H35COO)2Ca Trong công nghiệp thực phẩm để xử lý nước (để sản xuất các loại đồ uống như rượu và đồ uống không cồn) Để làm sạch nước biển khởi các cacbonat của canxi và magiê trong sản xuất muối dành cho thực phẩm và dược phẩm. Trong ẩm thực của thổ dân châu Mỹ và châu Mỹ Latinh, hyđroxyt canxi được gọi là "cal". Ngô được nấu lẫn với một chút cal có tác dụng làm gia tăng giá trị dinh dưỡng cũng như làm cho món ngô trở nên thơm ngon và dễ tiêu hóa hơn. Chất nhồi: Trong công nghiệp hóa dầu để sản xuất dầu rắn ở các mức tiêu chuẩn khác nhau. Trong sản xuất phanh. Trong sản xuất ebonit. Để sản xuất các hỗn hợp khô cho nghề sơn và trang trí. Trong sản xuất các hỗn hợp cho một số loại thuốc trừ dịch hại. Trong sản xuất một loại thuốc gọi là "Polikar" để chống lại sự thối rữa (do nấm) của rau, quả trong khi lưu giữ. Trong dạng bột nhão có tác dụng kháng vi trùng để điều trị sâu răng Trong nông nghiệp: Dùng để khử chua đất trồng.

Cách đọc tên chất Ca(OH)2

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…