Chất Ca(OH)2 có các tên gọi phổ biến là gì ?

Thông tin chi tiết tên gọi của của Ca(OH)2

Tên Tiếng Việt

Tên gọi thông thường của Ca(OH)2Canxi Hidroxit Hoặc Tôi Vôi

Xin lưu ý đây là tên gọi được dùng trong chương trình hóa phổ thông. Mỗi năm học nếu có thay đổi sách giáo khoa và làm thay đổi quy tắc gọi tên. Nếu bạn thấy tên gọi này không chính xác xin hãy gửi email cho chúng tôi tại [email protected]

Thông tin phân loại

Xin hãy xem thêm các phân loại để hiểu rõ hơn vì sao hất hóa học Ca(OH)2 có tên gọi là Canxi Hidroxit Hoặc Tôi Vôi. Chất có các phân loại là Bazơ, Hợp Chất

Giới thiệu về chất Ca(OH)2

òn gọi là hỗn hợp Kalkwasser) Trong công nghiệp thuộc da để trung hòa lượng axít dư thừa. Trong công nghiệp lọc dầu để sản xuất các phụ gia cho dầu thô (alkilsalicatic, sulphatic, fenatic) Trong công nghiệp hóa chất để sản xuất stearat canxi (C17H35COO)2Ca Trong công nghiệp thực phẩm để xử lý nước (để sản xuất các loại đồ uống như rượu và đồ uống không cồn) Để làm sạch nước biển khởi các cacbonat của canxi và magiê trong sản xuất muối dành cho thực phẩm và dược phẩm. Trong ẩm thực của thổ dân châu Mỹ và châu Mỹ Latinh, hyđroxyt canxi được gọi là "cal". Ngô được nấu lẫn với một chút cal có tác dụng làm gia tăng giá trị dinh dưỡng cũng như làm cho món ngô trở nên thơm ngon và dễ tiêu hóa hơn. Chất nhồi: Trong công nghiệp hóa dầu để sản xuất dầu rắn ở các mức tiêu chuẩn khác nhau. Trong sản xuất phanh. Trong sản xuất ebonit. Để sản xuất các hỗn hợp khô cho nghề sơn và trang trí. Trong sản xuất các hỗn hợp cho một số loại thuốc trừ dịch hại. Trong sản xuất một loại thuốc gọi là "Polikar" để chống lại sự thối rữa (do nấm) của rau, quả trong khi lưu giữ. Trong dạng bột nhão có tác dụng kháng vi trùng để điều trị sâu răng Trong nông nghiệp: Dùng để khử chua đất trồng.

Các câu hỏi khác liên quan đến chất Ca(OH)2

Tin tức thú vị

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Ca(OH)2 là chất tham gia của các phương trình hóa học nào?

Phân loại theo các lớp học. Xin lưu ý là đôi khi phương trình sẽ được xuất hiện nhiều lần trong các sách giáo khoa

Phương trình hóa học Lớp 8

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 8 Ca(OH)2 + Na2CO3 -> CaCO3 + NaOH Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 8 BaCl2 + Ca(OH)2 -> Ba(OH)2 + CaCl2 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 8 Ca(OH)2 + Zn(NO3)2 -> Ca(NO3)2 + Zn(OH)2

Phương trình hóa học Lớp 9

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Ca(OH)2 + H2SO4 -> H2O + CaSO4 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Ca(OH)2 + HCl -> H2O + CaCl2 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Ca(OH)2 + K2CO3 -> CaCO3 + KOH Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Ca(OH)2 + SO2 -> H2O + CaSO3 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Ca(OH)2 + KHCO3 -> CaCO3 + H2O + K2CO3 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Ca(OH)2 + NaHCO3 -> CaCO3 + H2O + NaOH Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Ca(OH)2 + CH3COOH -> (CH3COO)2Ca + H2O Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Ca(OH)2 + KHCO3 -> CaCO3 + H2O + KOH Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 BaCl2 + Ca(OH)2 -> Ba(OH)2 + CaCl2 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Ca(OH)2 + Zn(NO3)2 -> Ca(NO3)2 + Zn(OH)2

Phương trình hóa học Lớp 10

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 10 Ca(OH)2 + Cl2 -> CaOCl2 + H2O Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O Ca(OH)2 + NaHCO3 -> CaCO3 + H2O + NaOH Ca(OH)2 + P2O5 -> Ca3(PO4)2 + H2O Ca(OH)2 + HF -> CaF2 + H2O BaCl2 + Ca(OH)2 -> Ba(OH)2 + CaCl2

Phương trình hóa học Lớp 11

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 11 Ca(OH)2 + NH4Cl -> H2O + NH3 + CaCl2 Ca(OH)2 + NaHCO3 -> CaCO3 + H2O + NaOH BaCl2 + Ca(OH)2 -> Ba(OH)2 + CaCl2 Ca(OH)2 + Zn(NO3)2 -> Ca(NO3)2 + Zn(OH)2 (NH4)2SO4 + Ca(OH)2 -> H2O + NH3 + CaSO4 Ca(OH)2 + H2S -> H2O + CaS

Phương trình hóa học Lớp 12

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 12 Ca(OH)2 + NaHCO3 -> CaCO3 + H2O + NaOH BaCl2 + Ca(OH)2 -> Ba(OH)2 + CaCl2 Ca(OH)2 + CH3COOC2H5 -> (CH3COO)2Ca + C2H5OH Ca(OH)2 + HCOOCH3 -> CH3OH + (HCOO)2Ca Ca(OH)2 + Zn(NO3)2 -> Ca(NO3)2 + Zn(OH)2

Ca(OH)2 là chất sản phẩm của các phương trình hóa học nào?

Phân loại theo các lớp học. Xin lưu ý là đôi khi phương trình sẽ được xuất hiện nhiều lần trong các sách giáo khoa

Phương trình hóa học Lớp 8

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 8 CaO + H2O -> Ca(OH)2

Phương trình hóa học Lớp 9

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 CaC2 + H2O -> C2H2 + Ca(OH)2 CaO + H2O -> Ca(OH)2

Phương trình hóa học Lớp 10

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 10 Ca + H2O -> Ca(OH)2 + H2 CaO + H2O -> Ca(OH)2 H2O + CaI2 -> Ca(OH)2 + HI

Phương trình hóa học Lớp 11

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 11 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Phương trình hóa học Lớp 12

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 12 Ca(H2PO4)2 + Ba(OH)2 -> Ca(OH)2 + H2O + Ba3(PO4)2

Các chất hóa học gần giống nhất với so với chất bạn tìm kiểm

Chất C - Viết tự nhiên là: C

Phi Kim Nguyên Tố Chu Kỳ 2 Nhóm Nguyên Tố IVA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Tên gọi Tiếng Việt: cacbon

Tên gọi Tiếng Anh: carbon

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất C và các phương trình liên quan

Chất Ca - Viết tự nhiên là: Ca

Đơn chất Nguyên Tố Chu Kỳ 4 Nhóm Nguyên Tố IIA

Tên gọi Tiếng Việt: canxi

Tên gọi Tiếng Anh: calcium

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất Ca và các phương trình liên quan

Chất Ca(OH)2 - Viết tự nhiên là: Ca(OH)2

Bazơ Hợp Chất

Tên gọi Tiếng Việt: canxi hidroxit hoặc tôi vôi

Tên gọi Tiếng Anh: calcium hydroxide

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất Ca(OH)2 và các phương trình liên quan

Chất O - Viết tự nhiên là: O


Tên gọi Tiếng Việt: Oxi

Tên gọi Tiếng Anh: Oxygen

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất O và các phương trình liên quan

Chất H - Viết tự nhiên là: H


Tên gọi Tiếng Việt: Hiđro

Tên gọi Tiếng Anh: Hydrogen

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất H và các phương trình liên quan

Chất OH - Viết tự nhiên là: OH


Tên gọi Tiếng Việt: Ion hidroxit

Tên gọi Tiếng Anh: Hydroxide Ion

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất OH và các phương trình liên quan

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…