Cách điều chế C6H5NH2

Cách điều chế thứ #1

C6H5NH3Cl+NaOH ra C6H5NH2+H2O+NaCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H5NH3Cl+NaOH ra C6H5NH2+H2O+NaCl

Cách điều chế thứ #2

HCl+Sn+C6H5NO2 ra C6H5NH2+H2O+SnCl2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+Sn+C6H5NO2 ra C6H5NH2+H2O+SnCl2

Cách điều chế thứ #3

C6H5OH+NH3 ra C6H5NH2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Nhôm oxit Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H5OH+NH3 ra C6H5NH2+H2O

Cách điều chế thứ #4

H2+C6H5NO2 ra C6H5NH2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Ni Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2+C6H5NO2 ra C6H5NH2+H2O

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

C6H5Cl+NH3 ra C6H5NH2+NH4Cl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có CuCl2 Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H5Cl+NH3 ra C6H5NH2+NH4Cl

Cách điều chế thứ #6

Al+H2O+NaOH+C6H5NO2 ra C6H5NH2+NaAl(OH)4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+H2O+NaOH+C6H5NO2 ra C6H5NH2+NaAl(OH)4

Cách điều chế thứ #7

Fe+H2O+C6H5NO2 ra C6H5NH2+Fe3O4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có FeCl3 Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Fe+H2O+C6H5NO2 ra C6H5NH2+Fe3O4

Cách điều chế thứ #8

KOH+C6H5NH3NO3 ra C6H5NH2+H2O+KNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình KOH+C6H5NH3NO3 ra C6H5NH2+H2O+KNO3

Cách điều chế thứ #9

NaOH+C6H5NH3NO3 ra C6H5NH2+H2O+NaNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+C6H5NH3NO3 ra C6H5NH2+H2O+NaNO3

Cách điều chế thứ #10

C6H5NH3Cl+CH3NH2 ra C6H5NH2+CH3NH3Cl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H5NH3Cl+CH3NH2 ra C6H5NH2+CH3NH3Cl

Cách điều chế thứ #11

C6H5NO2+H ra C6H5NH2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Fe + HCl
Xem thêm phương trình C6H5NO2+H ra C6H5NH2+H2O

Cách điều chế thứ #12

C6H5NO2+H ra C6H5NH2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
t0 Fe + HCl Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H5NO2+H ra C6H5NH2+H2O

Cách điều chế thứ #13

C6H5NO2 ra C6H5NH2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có 1. Fe, HCl 2. HO-
Xem thêm phương trình C6H5NO2 ra C6H5NH2

C6H5NH2
anilin

Chất Hữu Cơ Hợp Chất

Anilin được sử dụng trong các lĩnh vực khoa học và đời sống hàng ngày như được đưa ra dưới đây- Anilin được sử dụng trong ngành công nghiệp cao su để xử lý các hóa chất và sản phẩm cao su như lốp xe hơi, bóng bay, găng tay, v.v. Nó được sử dụng như một chất nhuộm trong sản xuất quần áo như quần jean, vv Nó được sử dụng trong sản xuất các loại thuốc như paracetamol, Tylenol, acetaminophen. Nó được sử dụng làm thuốc trừ sâu và thuốc diệt nấm trong ngành nông nghiệp Nó được sử dụng trong sản xuất polyurethane, lần lượt được sử dụng trong sản xuất nhựa.

Cách đọc tên chất C6H5NH2

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…