Cách điều chế AgNO3

Cách điều chế thứ #1

Ag+HNO3 ra AgNO3+H2O+NO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag+HNO3 ra AgNO3+H2O+NO2

Cách điều chế thứ #2

Ag+HNO3 ra AgNO3+H2O+NO

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag+HNO3 ra AgNO3+H2O+NO

Cách điều chế thứ #3

Ag2O+HNO3 ra AgNO3+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag2O+HNO3 ra AgNO3+H2O

Cách điều chế thứ #4

HNO3+[Ag(NH3)2]OH ra AgNO3+H2O+NH4NO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HNO3+[Ag(NH3)2]OH ra AgNO3+H2O+NH4NO3

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

HNO3+Ag2S ra AgNO3+H2O+H2SO4+NO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HNO3+Ag2S ra AgNO3+H2O+H2SO4+NO2

Cách điều chế thứ #6

HNO3+Ag3PO4 ra AgNO3+H3PO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HNO3+Ag3PO4 ra AgNO3+H3PO4

Cách điều chế thứ #7

Ag+Cu(NO3)2 ra AgNO3+Cu

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ phòng
Xem thêm phương trình Ag+Cu(NO3)2 ra AgNO3+Cu

Cách điều chế thứ #8

Ag+Al(NO3)3 ra AgNO3+Al

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ phòng
Xem thêm phương trình Ag+Al(NO3)3 ra AgNO3+Al

Cách điều chế thứ #9

Ag+Zn(NO3)2 ra AgNO3+Zn

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ phòng
Xem thêm phương trình Ag+Zn(NO3)2 ra AgNO3+Zn

Cách điều chế thứ #10

Ag+Fe(NO3)2 ra AgNO3+Fe

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ phòng
Xem thêm phương trình Ag+Fe(NO3)2 ra AgNO3+Fe

Cách điều chế thứ #11

Ag+Fe(NO3)3 ra AgNO3+Fe(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ thường
Xem thêm phương trình Ag+Fe(NO3)3 ra AgNO3+Fe(NO3)2

Cách điều chế thứ #12

Ag+Cu(NO3)2 ra AgNO3+Cu

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ thường
Xem thêm phương trình Ag+Cu(NO3)2 ra AgNO3+Cu
Advertisement

AgNO3
bạc nitrat

Chất Vô Cơ Hợp Chất Muối Nhóm Nguyên Tố IB Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Bạc nitrat là một muối vô cơ có hoạt tính khử trùng và có công thức là AgNO3, nó từng được các nhà giả kim thuật cổ đại gọi là "luna" có nghĩa là "tụ quang mặt trăng" . Ở dạng rắn kết tinh, nó không màu hoặc màu trắng trở thành sẽ trở thành màu đen khi tiếp xúc với ánh sáng hoặc vật liệu hữu cơ. Ngoài ra, nó thường được sử dụng làm tiền chất của các hợp chất giữ bạc khác, sử dụng trong sản xuất phim ảnh và trong phòng thí nghiệm như một chất nhuộm màu trong hình ảnh protein trong gel PAGE và trong kính hiến vi điện tử quét.

Cách đọc tên chất AgNO3

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…