Chất ZnSO4 có các tên gọi phổ biến là gì ?

Thông tin chi tiết tên gọi của của ZnSO4

Tin tức thú vị

Tên Tiếng Việt

Tên gọi thông thường của ZnSO4Kẽm Sulfat

Xin lưu ý đây là tên gọi được dùng trong chương trình hóa phổ thông. Mỗi năm học nếu có thay đổi sách giáo khoa và làm thay đổi quy tắc gọi tên. Nếu bạn thấy tên gọi này không chính xác xin hãy gửi email cho chúng tôi tại [email protected]

Thông tin phân loại

Xin hãy xem thêm các phân loại để hiểu rõ hơn vì sao hất hóa học ZnSO4 có tên gọi là Kẽm Sulfat. Chất có các phân loại là Chất Vô Cơ, Hợp Chất, Muối, Nhóm Nguyên Tố IIB, Nhóm Nguyên Tố VIA, Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Giới thiệu về chất ZnSO4

Kẽm sunfat là một hợp chất vô cơ có công thức ZnSO4 và là chất bổ sung trong chế độ ăn uống. Là một chất bổ sung nó được sử dụng để điều trị chứng thiếu kẽm và ngăn ngừa các triệu chứng ở những người có nguy cơ cao.Tác dụng phụ có thể bao gồm đau bụng dưới, nôn mửa, đau đầu, và mệt mỏi. Nó có 3 muối ngậm nước. Nó được biết đến như là "vitriol trắng". Tất cả các dạng muối ngậm nước khác nhau đều là chất rắn không màu. Dạng muối ngậm 7 phân tử nước là dạng thường gặp nhất

Các câu hỏi khác liên quan đến chất ZnSO4

Advertisement

Tin tức bạn có thể bỏ lõ

Advertisement

ZnSO4 là chất tham gia của các phương trình hóa học nào?

Phân loại theo các lớp học. Xin lưu ý là đôi khi phương trình sẽ được xuất hiện nhiều lần trong các sách giáo khoa

Phương trình hóa học Lớp 8

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 8 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Phương trình hóa học Lớp 9

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 NaOH + ZnSO4 -> Na2SO4 + Zn(OH)2 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Al(OH)3 + ZnSO4 -> Al2(SO4)3 + Zn(OH)2 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 ZnSO4 + Ba(OH)2 -> Zn(OH)2 + BaSO4
Advertisement

Phương trình hóa học Lớp 10

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 10 NaOH + ZnSO4 -> Na2SO4 + Zn(OH)2

Phương trình hóa học Lớp 11

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 11 NaOH + ZnSO4 -> Na2SO4 + Zn(OH)2 Al(OH)3 + ZnSO4 -> Al2(SO4)3 + Zn(OH)2 ZnSO4 + Ba(OH)2 -> Zn(OH)2 + BaSO4

Phương trình hóa học Lớp 12

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 12 H2O + ZnSO4 -> H2SO4 + O2 + Zn
Advertisement

ZnSO4 là chất sản phẩm của các phương trình hóa học nào?

Phân loại theo các lớp học. Xin lưu ý là đôi khi phương trình sẽ được xuất hiện nhiều lần trong các sách giáo khoa

Phương trình hóa học Lớp 8

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 8 H2SO4 + Zn -> H2 + ZnSO4

Phương trình hóa học Lớp 9

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 H2SO4 + Zn -> H2 + ZnSO4 Zn + CuSO4 -> Cu + ZnSO4 H2SO4 + ZnO -> H2O + ZnSO4 H2SO4 + Zn -> H2O + SO2 + ZnSO4
Advertisement

Phương trình hóa học Lớp 10

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 10 H2SO4 + Zn -> H2O + S + ZnSO4 H2SO4 + Zn(OH)2 -> H2O + ZnSO4

Phương trình hóa học Lớp 11

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 11 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Phương trình hóa học Lớp 12

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 12 Zn + CrSO4 -> Cr + ZnSO4
Advertisement

Các chất hóa học gần giống nhất với so với chất bạn tìm kiểm

Chất S - Viết tự nhiên là: S

Phi Kim Nguyên Tố Chu Kỳ 3 Nhóm Nguyên Tố VIA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Tên gọi Tiếng Việt: sulfua

Tên gọi Tiếng Anh: sulfur

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất S và các phương trình liên quan

Chất Zn - Viết tự nhiên là: Zn

Đơn chất Chất Vô Cơ Nguyên Tố Chu Kỳ 4 Nhóm Nguyên Tố IIB Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn Kim loại Chất khử

Tên gọi Tiếng Việt: kẽm

Tên gọi Tiếng Anh: zinc

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất Zn và các phương trình liên quan

Chất ZnS - Viết tự nhiên là: ZnS

Chất Vô Cơ Hợp Chất Muối Nhóm Nguyên Tố IIB Nhóm Nguyên Tố VIA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn Chất khử

Tên gọi Tiếng Việt: kẽm sulfua

Tên gọi Tiếng Anh: zinc sulfide

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất ZnS và các phương trình liên quan

Chất ZnSO4 - Viết tự nhiên là: ZnSO4

Chất Vô Cơ Hợp Chất Muối Nhóm Nguyên Tố IIB Nhóm Nguyên Tố VIA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Tên gọi Tiếng Việt: kẽm sulfat

Tên gọi Tiếng Anh: zinc sulfate

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất ZnSO4 và các phương trình liên quan

Chất O - Viết tự nhiên là: O


Tên gọi Tiếng Việt: Oxi

Tên gọi Tiếng Anh: Oxygen

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất O và các phương trình liên quan

Chất SO4 - Viết tự nhiên là: SO4


Tên gọi Tiếng Việt: Ion sunfat

Tên gọi Tiếng Anh: Sulfate

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất SO4 và các phương trình liên quan

Chất N - Viết tự nhiên là: N


Tên gọi Tiếng Việt: nitơ

Tên gọi Tiếng Anh:

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất N và các phương trình liên quan
Advertisement

Các đối tác

Tin tức có thể BẠN CHƯA BIẾT?

Loading…