Chất SO2 có các tên gọi phổ biến là gì ?

Thông tin chi tiết tên gọi của của SO2

Tên Tiếng Việt

Tên gọi thông thường của SO2Lưu Hùynh Dioxit

Xin lưu ý đây là tên gọi được dùng trong chương trình hóa phổ thông. Mỗi năm học nếu có thay đổi sách giáo khoa và làm thay đổi quy tắc gọi tên. Nếu bạn thấy tên gọi này không chính xác xin hãy gửi email cho chúng tôi tại [email protected]

Thông tin phân loại

Xin hãy xem thêm các phân loại để hiểu rõ hơn vì sao hất hóa học SO2 có tên gọi là Lưu Hùynh Dioxit. Chất có các phân loại là

Giới thiệu về chất SO2

Sản xuất axit sunfuric(Ứng dụng quan trọng nhất) Tẩy trắng giấy, bột giấy, tẩy màu dung dịch đường Đôi khi được dùng làm chất bảo quản cho các loại quả sấy khô như mơ, vả v.v., do thuộc tính chống nấm mốc, và nó được gọi là E220 khi sử dụng vào việc này ở châu Âu. Với công dụng là một chất bảo quản, nó duy trì màu sắc, mẫu mã đẹp của hoa quả và chống sự thối rữa. Nó cũng được dùng làm chất kháng khuẩn và chống ôxi hóa trong sản xuất rượu vang hay làm chất bảo quản và tẩy màu cho mật đường.

Các câu hỏi khác liên quan đến chất SO2

Tin tức thú vị

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Advertisement

SO2 là chất tham gia của các phương trình hóa học nào?

Phân loại theo các lớp học. Xin lưu ý là đôi khi phương trình sẽ được xuất hiện nhiều lần trong các sách giáo khoa

Phương trình hóa học Lớp 8

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 8 H2O + SO2 -> H2SO3

Phương trình hóa học Lớp 9

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Ca(OH)2 + SO2 -> H2O + CaSO3 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Na2O + SO2 -> Na2SO3 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 NaOH + SO2 -> H2O + Na2SO3 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 O2 + SO2 -> SO3 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 H2O + SO2 -> H2SO3 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 HI + SO2 -> H2O + H2S + I2 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 H2O + SO2 + BaSO3 -> Ba(HSO3)2 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 SO2 + KOH.2H2O -> H2O + K2SO3 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 SO2 + Ba(OH)2 -> Ba(HSO3)2 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 H2O + Na2CO3 + SO2 -> NaHSO3 + CO2 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 H2O + SO2 + CaSO3 -> Ca(HSO3)2
Advertisement

Phương trình hóa học Lớp 10

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 10 H2O + KMnO4 + SO2 -> H2SO4 + MnSO4 + K2SO4 H2S + SO2 -> H2O + S O2 + SO2 -> SO3 H2O + SO2 -> H2SO3 H2O + O2 + SO2 -> H2SO4 Br2 + H2O + SO2 -> H2SO4 + HBr H2S + SO2 -> H2O + S H2O + SO2 + BaSO3 -> Ba(HSO3)2 SO2 + KOH.2H2O -> H2O + K2SO3 SO2 + Ba(OH)2 -> Ba(HSO3)2 H2O + Na2CO3 + SO2 -> NaHSO3 + CO2 H2O + SO2 + CaSO3 -> Ca(HSO3)2

Phương trình hóa học Lớp 11

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 11 CaO + SO2 -> CaSO3 SO2 + KOH.2H2O -> H2O + K2SO3 SO2 + Ba(OH)2 -> Ba(HSO3)2 H2O + Na2CO3 + SO2 -> NaHSO3 + CO2 C2H6 + Cl2 + SO2 -> HCl + CH3CH2SO2Cl

Phương trình hóa học Lớp 12

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 12 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Advertisement

SO2 là chất sản phẩm của các phương trình hóa học nào?

Phân loại theo các lớp học. Xin lưu ý là đôi khi phương trình sẽ được xuất hiện nhiều lần trong các sách giáo khoa

Phương trình hóa học Lớp 8

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 8 O2 + S -> SO2 H2SO4 + Na2SO3 -> H2O + Na2SO4 + SO2

Phương trình hóa học Lớp 9

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Cu + H2SO4 -> H2O + SO2 + CuSO4 H2SO4 + Na2SO3 -> H2O + Na2SO4 + SO2 O2 + S -> SO2 NaHSO3 + NaHSO4 -> H2O + Na2SO4 + SO2 H2SO4 + Zn -> H2O + SO2 + ZnSO4 Fe + H2SO4 -> H2O + SO2 + FeSO4 H2SO4 + Na2SO3 -> H2O + Na2SO4 + SO2 FeS2 + HNO3 -> H2O + NO + SO2 + Fe(NO3)3
Advertisement

Phương trình hóa học Lớp 10

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 10 Cu + H2SO4 -> H2O + SO2 + CuSO4 H2S + O2 -> H2O + SO2 H2SO4 + Na2SO3 -> H2O + Na2SO4 + SO2 H2SO4 + S -> H2O + SO2 O2 + S -> SO2 FeS2 + O2 -> Fe2O3 + SO2 C + H2SO4 -> H2O + SO2 + CO2 H2SO4 + Fe3O4 -> Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 H2SO4 + Na2S2O3 -> H2O + Na2SO4 + S + SO2 FeS + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 H2SO4 + NaI -> H2O + I2 + Na2SO4 + SO2 BaCl2 + KHSO3 -> H2O + KCl + SO2 + BaSO3 Fe + H2SO4 -> H2O + SO2 + FeSO4 FeS2 + HNO3 -> H2O + NO + SO2 + Fe(NO3)3 H2S + O2 -> H2O + SO2

Phương trình hóa học Lớp 11

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 11 HCl + NH4HSO3 -> H2O + NH4Cl + SO2 H2SO4 + Na2SO3 -> H2O + Na2SO4 + SO2

Phương trình hóa học Lớp 12

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 12 O2 + HgS -> Hg + SO2 BaCl2 + KHSO3 -> H2O + KCl + SO2 + BaSO3 Fe + H2SO4 -> H2O + SO2 + FeSO4 FeS2 + HNO3 -> H2O + NO + SO2 + Fe(NO3)3
Advertisement

Các chất hóa học gần giống nhất với so với chất bạn tìm kiểm

Chất O2 - Viết tự nhiên là: O2

Đơn chất Chất Vô Cơ Nguyên Tố Chu Kỳ 2 Nhóm Nguyên Tố VIA Chất oxi hóa

Tên gọi Tiếng Việt: oxi

Tên gọi Tiếng Anh: oxygen

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất O2 và các phương trình liên quan

Chất S - Viết tự nhiên là: S

Phi Kim Nguyên Tố Chu Kỳ 3 Nhóm Nguyên Tố VIA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Tên gọi Tiếng Việt: sulfua

Tên gọi Tiếng Anh: sulfur

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất S và các phương trình liên quan

Chất SO2 - Viết tự nhiên là: SO2


Tên gọi Tiếng Việt: lưu hùynh dioxit

Tên gọi Tiếng Anh: sulfur dioxide

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất SO2 và các phương trình liên quan

Chất O - Viết tự nhiên là: O


Tên gọi Tiếng Việt: Oxi

Tên gọi Tiếng Anh: Oxygen

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất O và các phương trình liên quan

Chất O2 - Viết tự nhiên là: O2

Đơn chất Phi Kim Nguyên Tố Chu Kỳ 2 Nhóm Nguyên Tố VIB Nhóm Nguyên Tố VIA

Tên gọi Tiếng Việt: oxi

Tên gọi Tiếng Anh: oxygen

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất O2 và các phương trình liên quan
Advertisement

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Loading…