Chất Na2CrO4 có các tên gọi phổ biến là gì ?

Thông tin chi tiết tên gọi của của Na2CrO4

Tên Tiếng Việt

Tên gọi thông thường của Na2CrO4Natri Cromat

Xin lưu ý đây là tên gọi được dùng trong chương trình hóa phổ thông. Mỗi năm học nếu có thay đổi sách giáo khoa và làm thay đổi quy tắc gọi tên. Nếu bạn thấy tên gọi này không chính xác xin hãy gửi email cho chúng tôi tại [email protected]

Thông tin phân loại

Xin hãy xem thêm các phân loại để hiểu rõ hơn vì sao hất hóa học Na2CrO4 có tên gọi là Natri Cromat. Chất có các phân loại là

Giới thiệu về chất Na2CrO4

Natri cromat có dạng chất rắn kết tinh màu vàng. Được sử dụng để làm chất màu cho sơn và mực, các hóa chất khác và làm chất bảo quản gỗ. Nó là một muối natri vô cơ bao gồm các ion natri và cromat theo tỷ lệ 2: 1.Natri cromat là một tác nhân gây ung thư, một chất oxy hóa, một chất độc và một chất chẩn đoán trong việc xác định hồng cầu. Hợp chất này là một chất oxy hóa mạnh. Nó tan được trong nước, tạo ra dung dịch có tính base nhẹ

Các câu hỏi khác liên quan đến chất Na2CrO4

Tin tức thú vị

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Advertisement

Na2CrO4 là chất tham gia của các phương trình hóa học nào?

Phân loại theo các lớp học. Xin lưu ý là đôi khi phương trình sẽ được xuất hiện nhiều lần trong các sách giáo khoa

Phương trình hóa học Lớp 8

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 8 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Phương trình hóa học Lớp 9

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 9 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Advertisement

Phương trình hóa học Lớp 10

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 10 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Phương trình hóa học Lớp 11

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 11 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Phương trình hóa học Lớp 12

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 12 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Advertisement

Na2CrO4 là chất sản phẩm của các phương trình hóa học nào?

Phân loại theo các lớp học. Xin lưu ý là đôi khi phương trình sẽ được xuất hiện nhiều lần trong các sách giáo khoa

Phương trình hóa học Lớp 8

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 8 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Phương trình hóa học Lớp 9

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 9 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Advertisement

Phương trình hóa học Lớp 10

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 10 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Phương trình hóa học Lớp 11

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 11 Br2 + NaOH + Cr(OH)3 -> H2O + Na2CrO4 + NaBr

Phương trình hóa học Lớp 12

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 12 Br2 + NaOH + Cr(OH)3 -> H2O + Na2CrO4 + NaBr NaOH + O2 + NaCrO2 -> H2O + Na2CrO4 Na2CO3 + O2 + Fe(CrO2)2 -> Fe2O3 + CO2 + Na2CrO4 NaClO + NaOH + CrCl3 -> H2O + NaCl + Na2CrO4
Advertisement

Các chất hóa học gần giống nhất với so với chất bạn tìm kiểm

Chất C - Viết tự nhiên là: C

Phi Kim Nguyên Tố Chu Kỳ 2 Nhóm Nguyên Tố IVA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Tên gọi Tiếng Việt: cacbon

Tên gọi Tiếng Anh: carbon

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất C và các phương trình liên quan

Chất Cr - Viết tự nhiên là: Cr

Đơn chất Chất Vô Cơ Nguyên Tố Chu Kỳ 4 Nhóm Nguyên Tố VIB Kim loại

Tên gọi Tiếng Việt: crom

Tên gọi Tiếng Anh: chromium

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất Cr và các phương trình liên quan

Chất Na - Viết tự nhiên là: Na

Đơn chất Nguyên Tố Chu Kỳ 3 Nhóm Nguyên Tố IA Kim loại

Tên gọi Tiếng Việt: natri

Tên gọi Tiếng Anh: sodium

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất Na và các phương trình liên quan

Chất Na2CrO4 - Viết tự nhiên là: Na2CrO4


Tên gọi Tiếng Việt: Natri cromat

Tên gọi Tiếng Anh: Sodium chromate; Sodium chromate(VI); Chromic acid disodium salt

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất Na2CrO4 và các phương trình liên quan

Chất O - Viết tự nhiên là: O


Tên gọi Tiếng Việt: Oxi

Tên gọi Tiếng Anh: Oxygen

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất O và các phương trình liên quan

Chất CrO - Viết tự nhiên là: CrO

Chất Vô Cơ Hợp Chất Oxit Nhóm Nguyên Tố VIB Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Tên gọi Tiếng Việt: Crom(II) Oxit

Tên gọi Tiếng Anh:

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất CrO và các phương trình liên quan

Chất N - Viết tự nhiên là: N


Tên gọi Tiếng Việt: nitơ

Tên gọi Tiếng Anh:

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất N và các phương trình liên quan

Chất Cr - Viết tự nhiên là: Cr

Đơn chất Nguyên Tố Chu Kỳ 4 Nhóm Nguyên Tố VIA

Tên gọi Tiếng Việt: Crom

Tên gọi Tiếng Anh: chromium

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất Cr và các phương trình liên quan
Advertisement

Các đối tác

Loading…