Chất Cl2 có các tên gọi phổ biến là gì ?

Thông tin chi tiết tên gọi của của Cl2

Tin tức thú vị

Tên Tiếng Việt

Tên gọi thông thường của Cl2Clo

Xin lưu ý đây là tên gọi được dùng trong chương trình hóa phổ thông. Mỗi năm học nếu có thay đổi sách giáo khoa và làm thay đổi quy tắc gọi tên. Nếu bạn thấy tên gọi này không chính xác xin hãy gửi email cho chúng tôi tại [email protected]

Thông tin phân loại

Xin hãy xem thêm các phân loại để hiểu rõ hơn vì sao hất hóa học Cl2 có tên gọi là Clo. Chất có các phân loại là Đơn chất, Phi Kim, Nguyên Tố Chu Kỳ 3, Nhóm Nguyên Tố VIIA, Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Giới thiệu về chất Cl2

Clo là một chất khí có màu vàng lục, nặng hơn không khí và có mùi khó chịu. Clo được sử dụng chủ yếu làm chất tẩy trắng trong sản xuất giấy và vải để tạo ra nhiều loại sản phẩm. Bên cạnh đó, clo là một chất tẩy rửa và khử trùng gia đình được sử dụng phổ biến.

Các câu hỏi khác liên quan đến chất Cl2

Advertisement

Tin tức bạn có thể bỏ lõ

Advertisement

Cl2 là chất tham gia của các phương trình hóa học nào?

Phân loại theo các lớp học. Xin lưu ý là đôi khi phương trình sẽ được xuất hiện nhiều lần trong các sách giáo khoa

Phương trình hóa học Lớp 8

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 8 Cl2 + Na -> NaCl Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 8 Cl2 + Ba -> BaCl2

Phương trình hóa học Lớp 9

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Al + Cl2 -> AlCl3 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 CH4 + Cl2 -> CH3Cl + HCl Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Cl2 + Cu -> CuCl2 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Cl2 + Fe -> FeCl3 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Cl2 + H2 -> HCl Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Cl2 + H2O -> HCl + HClO Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Cl2 + Na -> NaCl Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Cl2 + NaOH -> H2O + NaCl + NaClO Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Cl2 + KOH -> H2O + KCl + KClO Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Cl2 + Ba -> BaCl2
Advertisement

Phương trình hóa học Lớp 10

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 10 Ca(OH)2 + Cl2 -> CaOCl2 + H2O Cl2 + Cu -> CuCl2 Cl2 + Fe -> FeCl3 Cl2 + FeCl2 -> FeCl3 Cl2 + H2 -> HCl Cl2 + H2O -> HCl + HClO Cl2 + H2O + H2S -> H2SO4 + HCl Cl2 + HBr -> Br2 + HCl Cl2 + Mg -> MgCl2 Cl2 + Na -> NaCl Cl2 + NaI -> I2 + NaCl Cl2 + NaOH -> H2O + NaCl + NaClO Cl2 + NH3 -> HCl + N2 Cl2 + NaBr -> Br2 + NaCl Cl2 + KOH -> H2O + KCl + KClO3 Cl2 + H2S -> HCl + S Cl2 + NaBr -> Br2 + NaCl Cl2 + H2SO4 + Fe3O4 -> Fe2(SO4)3 + H2O + HCl Cl2 + CuCl -> CuCl2 Cl2 + HI -> HCl + I2 Cl2 + N2 -> NCl3 Cl2 + Ba(OH)2 -> BaCl2 + H2O + Ba(ClO)2

Phương trình hóa học Lớp 11

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 11 CH4 + Cl2 -> CH3Cl + HCl Cl2 + NH3 -> HCl + N2 Cl2 + P -> PCl3 Cl2 + P -> PCl5 CH3Cl + Cl2 -> HCl + CH2Cl2 Cl2 + CH2Cl2 -> HCl + CHCl3 Cl2 + CHCl3 -> HCl + CCl4 Cl2 + C3H8 -> HCl + C3H7Cl Cl2 + H2S -> HCl + S Cl2 + H2SO4 + Fe3O4 -> Fe2(SO4)3 + H2O + HCl C2H6 + Cl2 + SO2 -> HCl + CH3CH2SO2Cl Cl2 + N2 -> NCl3

Phương trình hóa học Lớp 12

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 12 Cl2 + CrCl2 -> CrCl3 Cl2 + Cr -> CrCl3 Cl2 + CrCl2 -> CrCl3 Cl2 + H2S -> HCl + S Cl2 + Fe2O3 -> FeCl2 + O2
Advertisement

Cl2 là chất sản phẩm của các phương trình hóa học nào?

Phân loại theo các lớp học. Xin lưu ý là đôi khi phương trình sẽ được xuất hiện nhiều lần trong các sách giáo khoa

Phương trình hóa học Lớp 8

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 8 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Phương trình hóa học Lớp 9

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 H2O + NaCl -> Cl2 + H2 + NaOH HCl + MnO2 -> Cl2 + H2O + MnCl2
Advertisement

Phương trình hóa học Lớp 10

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 10 CaOCl2 + HCl -> Cl2 + H2O + CaCl2 H2O + NaCl -> Cl2 + H2 + NaOH H2SO4 + KCl + KMnO4 -> Cl2 + H2O + MnSO4 + K2SO4 HCl + KClO3 -> Cl2 + H2O + KCl HCl + MnO2 -> Cl2 + H2O + MnCl2 HCl + HClO3 -> Cl2 + H2O HCl + KMnO4 -> Cl2 + H2O + KCl + MnCl2 PCl5 -> Cl2 + PCl3 HCl + HNO3 -> Cl2 + H2O + NO HCl + PbO2 -> Cl2 + H2O + PbCl2

Phương trình hóa học Lớp 11

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 11 H2SO4 + KCl + KMnO4 -> Cl2 + H2O + MnSO4 + K2SO4

Phương trình hóa học Lớp 12

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 12 CuCl2 -> Cl2 + Cu NaCl -> Cl2 + Na O2 + CuCl2 -> Cl2 + CuO
Advertisement

Các chất hóa học gần giống nhất với so với chất bạn tìm kiểm

Chất C - Viết tự nhiên là: C

Phi Kim Nguyên Tố Chu Kỳ 2 Nhóm Nguyên Tố IVA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Tên gọi Tiếng Việt: cacbon

Tên gọi Tiếng Anh: carbon

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất C và các phương trình liên quan

Chất Cl2 - Viết tự nhiên là: Cl2

Đơn chất Phi Kim Nguyên Tố Chu Kỳ 3 Nhóm Nguyên Tố VIIA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Tên gọi Tiếng Việt: clo

Tên gọi Tiếng Anh: chlorine

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất Cl2 và các phương trình liên quan

Chất Cl - Viết tự nhiên là: Cl


Tên gọi Tiếng Việt: Ion clorua

Tên gọi Tiếng Anh: Chloride ion

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất Cl và các phương trình liên quan
Advertisement

Các đối tác

Tin tức có thể BẠN CHƯA BIẾT?

Loading…