Chất CaCl2 có các tên gọi phổ biến là gì ?

Thông tin chi tiết tên gọi của của CaCl2

Tên Tiếng Việt

Tên gọi thông thường của CaCl2Canxi Diclorua

Xin lưu ý đây là tên gọi được dùng trong chương trình hóa phổ thông. Mỗi năm học nếu có thay đổi sách giáo khoa và làm thay đổi quy tắc gọi tên. Nếu bạn thấy tên gọi này không chính xác xin hãy gửi email cho chúng tôi tại [email protected]

Thông tin phân loại

Xin hãy xem thêm các phân loại để hiểu rõ hơn vì sao hất hóa học CaCl2 có tên gọi là Canxi Diclorua. Chất có các phân loại là Chất Vô Cơ, Hợp Chất, Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Giới thiệu về chất CaCl2

Canxi diclorua là một muối canxi và một clorua vô cơ. Nó là chất rắn màu trắng đến trắng đục. Chìm và tan trong nước. Do đặc tính hút ẩm mạnh của nó, nên không khí hay các loại khí khác có thể cho đi qua các ống chứa clorua canxi để loại bỏ hơi ẩm. Do lượng nhiệt tỏa ra lớn trong quá trình hòa tan của nó, clorua canxi cũng được sử dụng như là hợp chất làm tan băng.

Các câu hỏi khác liên quan đến chất CaCl2

Tin tức thú vị

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Advertisement

CaCl2 là chất tham gia của các phương trình hóa học nào?

Phân loại theo các lớp học. Xin lưu ý là đôi khi phương trình sẽ được xuất hiện nhiều lần trong các sách giáo khoa

Phương trình hóa học Lớp 8

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 8 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Phương trình hóa học Lớp 9

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Na2CO3 + CaCl2 -> CaCO3 + NaCl
Advertisement

Phương trình hóa học Lớp 10

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 10 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Phương trình hóa học Lớp 11

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 11 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Phương trình hóa học Lớp 12

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 12 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Advertisement

CaCl2 là chất sản phẩm của các phương trình hóa học nào?

Phân loại theo các lớp học. Xin lưu ý là đôi khi phương trình sẽ được xuất hiện nhiều lần trong các sách giáo khoa

Phương trình hóa học Lớp 8

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 8 CaCO3 + HCl -> H2O + CO2 + CaCl2 BaCl2 + Ca(OH)2 -> Ba(OH)2 + CaCl2

Phương trình hóa học Lớp 9

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Ca(OH)2 + HCl -> H2O + CaCl2 CaO + HCl -> H2O + CaCl2 BaCl2 + Ca(OH)2 -> Ba(OH)2 + CaCl2 CaF2 + HCl -> CaCl2 + HF
Advertisement

Phương trình hóa học Lớp 10

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 10 CaCO3 + HCl -> H2O + CO2 + CaCl2 CaOCl2 -> O2 + CaCl2 CaOCl2 + HCl -> Cl2 + H2O + CaCl2 CaOCl2 + H2O + CO2 -> CaCO3 + CaCl2 + HClO BaCl2 + Ca(OH)2 -> Ba(OH)2 + CaCl2 CaF2 + HCl -> CaCl2 + HF CaO + NH4Cl -> H2O + NH3 + CaCl2

Phương trình hóa học Lớp 11

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 11 Ca(OH)2 + NH4Cl -> H2O + NH3 + CaCl2 CaCO3 + HCl -> H2O + CO2 + CaCl2 Ca + H2O + FeCl3 -> H2 + CaCl2 + Fe(OH)3 BaCl2 + Ca(OH)2 -> Ba(OH)2 + CaCl2 CaF2 + HCl -> CaCl2 + HF CaO + NH4Cl -> H2O + NH3 + CaCl2

Phương trình hóa học Lớp 12

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 12 Ca + HCl -> H2 + CaCl2 Ca + H2O + FeCl3 -> H2 + CaCl2 + Fe(OH)3 BaCl2 + Ca(OH)2 -> Ba(OH)2 + CaCl2 CaF2 + HCl -> CaCl2 + HF
Advertisement

Các chất hóa học gần giống nhất với so với chất bạn tìm kiểm

Chất C - Viết tự nhiên là: C

Phi Kim Nguyên Tố Chu Kỳ 2 Nhóm Nguyên Tố IVA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Tên gọi Tiếng Việt: cacbon

Tên gọi Tiếng Anh: carbon

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất C và các phương trình liên quan

Chất Ca - Viết tự nhiên là: Ca

Đơn chất Nguyên Tố Chu Kỳ 4 Nhóm Nguyên Tố IIA

Tên gọi Tiếng Việt: canxi

Tên gọi Tiếng Anh: calcium

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất Ca và các phương trình liên quan

Chất Cl2 - Viết tự nhiên là: Cl2

Đơn chất Phi Kim Nguyên Tố Chu Kỳ 3 Nhóm Nguyên Tố VIIA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Tên gọi Tiếng Việt: clo

Tên gọi Tiếng Anh: chlorine

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất Cl2 và các phương trình liên quan

Chất CaCl2 - Viết tự nhiên là: CaCl2

Chất Vô Cơ Hợp Chất Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Tên gọi Tiếng Việt: Canxi diclorua

Tên gọi Tiếng Anh: calcium chloride

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất CaCl2 và các phương trình liên quan

Chất Cl - Viết tự nhiên là: Cl


Tên gọi Tiếng Việt: Ion clorua

Tên gọi Tiếng Anh: Chloride ion

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất Cl và các phương trình liên quan
Advertisement

Các đối tác

Loading…