Chất Br2 có các tên gọi phổ biến là gì ?

Thông tin chi tiết tên gọi của của Br2

Tên Tiếng Việt

Tên gọi thông thường của Br2Brom

Xin lưu ý đây là tên gọi được dùng trong chương trình hóa phổ thông. Mỗi năm học nếu có thay đổi sách giáo khoa và làm thay đổi quy tắc gọi tên. Nếu bạn thấy tên gọi này không chính xác xin hãy gửi email cho chúng tôi tại [email protected]

Thông tin phân loại

Xin hãy xem thêm các phân loại để hiểu rõ hơn vì sao hất hóa học Br2 có tên gọi là Brom. Chất có các phân loại là Đơn chất, Phi Kim, Chất Vô Cơ, Nguyên Tố Chu Kỳ 4, Nhóm Nguyên Tố VIIA, Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Giới thiệu về chất Br2

Brom được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như hóa chất nông nghiệp, thuốc nhuộm, thuốc trừ sâu, dược phẩm và các chất trung gian hóa học. Một số mục đích sử dụng đang bị loại bỏ vì lý do môi trường, nhưng các ứng dụng mới vẫn tiếp tục được tìm thấy. Các hợp chất của brom có ​​thể được dùng làm chất chống cháy. Chúng được thêm vào xốp đồ nội thất, vỏ nhựa cho đồ điện tử và hàng dệt may để làm cho chúng ít bắt lửa hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng brom làm chất chống cháy đã bị loại bỏ ở Hoa Kỳ vì lo ngại về độc tính. Organobromides được sử dụng trong bình chữa cháy halon được sử dụng để chữa cháy ở những nơi như bảo tàng, máy bay và xe tăng. Silver bromide là một hóa chất được sử dụng trong chụp ảnh phim. Trước khi loại bỏ nhiên liệu có chì, người ta dùng brom để điều chế 1,2-di-bromoetan, là chất chống kích nổ.

Các câu hỏi khác liên quan đến chất Br2

Tin tức thú vị

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Advertisement

Br2 là chất tham gia của các phương trình hóa học nào?

Phân loại theo các lớp học. Xin lưu ý là đôi khi phương trình sẽ được xuất hiện nhiều lần trong các sách giáo khoa

Phương trình hóa học Lớp 8

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 8 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Phương trình hóa học Lớp 9

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Br2 + C2H4 -> C2H4Br2 Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Br2 + C6H6 -> C6H5Br + HBr Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Br2 + C2H2 -> BrHC=CHBr Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Br2 + C2H2 -> C2H2Br4
Advertisement

Phương trình hóa học Lớp 10

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 10 Al + Br2 -> AlBr3 Br2 + H2 -> HBr Br2 + H2O -> HBrO + HBr Br2 + NaI -> I2 + NaBr Br2 + H2O + H2S -> H2SO4 + HBr Br2 + HCOOH -> CO2 + HBr Br2 + FeI3 -> I2 + FeBr3 Br2 + H2O + C2H5CHO -> CH3COOH + HBr Br2 + H2O + SO2 -> H2SO4 + HBr Br2 + H2O + (NH4)2SO3 -> (NH4)2SO4 + HBr

Phương trình hóa học Lớp 11

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 11 Br2 + C2H4 -> C2H4Br2 Br2 + C2H6 -> C2H5Br + HBr Br2 + NaOH + Cr(OH)3 -> H2O + Na2CrO4 + NaBr Br2 + H2O + HCOOCH3 -> HBr + C6H12O7 Br2 + (C17H33COO)3C3H5 -> (C17H33Br2COO)3C3H5 Br2 + CH2=CHCH3 -> CH2(Br)-CH(Br)-CH3 Br2 + H2O + CH3CH2CH=O -> CH3CH2COOH + HBr Br2 + CH2=CH-COOH -> CH2(Br)-CH(Br)-COOH Br2 + C6H5CHCH2 -> C6H5-CH(Br)-CH2Br Br2 + C6H5OH -> HBr + (Br)3C6H2OH Br2 + CH2=CH-COOH -> CH2(Br)-CH(Br)-COOH Br2 + H2O + (NH4)2SO3 -> (NH4)2SO4 + HBr

Phương trình hóa học Lớp 12

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 12 Br2 + NaOH + Cr(OH)3 -> H2O + Na2CrO4 + NaBr Br2 + H2O + HCOOCH3 -> HBr + C6H12O7 Br2 + C6H5NH2 -> C6H2Br3NH2 + HBr Br2 + C6H12O6 + H2O -> HBr + C6H12O7 Br2 + (C17H33COO)3C3H5 -> (C17H33Br2COO)3C3H5 Br2 + C6H5NH2 -> C6H2Br3NH2 + HBr Br2 + FeI3 -> I2 + FeBr3
Advertisement

Br2 là chất sản phẩm của các phương trình hóa học nào?

Phân loại theo các lớp học. Xin lưu ý là đôi khi phương trình sẽ được xuất hiện nhiều lần trong các sách giáo khoa

Phương trình hóa học Lớp 8

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 8 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Phương trình hóa học Lớp 9

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 9 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Advertisement

Phương trình hóa học Lớp 10

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 10 AgBr -> Ag + Br2 Cl2 + HBr -> Br2 + HCl Cl2 + NaBr -> Br2 + NaCl HBr -> Br2 + H2 Cl2 + NaBr -> Br2 + NaCl H2SO4 + KMnO4 + NaBr -> Br2 + H2O + MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4

Phương trình hóa học Lớp 11

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 11 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Phương trình hóa học Lớp 12

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 12 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Advertisement

Các chất hóa học gần giống nhất với so với chất bạn tìm kiểm

Chất Br2 - Viết tự nhiên là: Br2

Đơn chất Phi Kim Chất Vô Cơ Nguyên Tố Chu Kỳ 4 Nhóm Nguyên Tố VIIA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Tên gọi Tiếng Việt: brom

Tên gọi Tiếng Anh: bromine

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất Br2 và các phương trình liên quan

Chất B - Viết tự nhiên là: B

Đơn chất Nguyên Tố Chu Kỳ 2 Nhóm Nguyên Tố IIIA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Tên gọi Tiếng Việt: Bo

Tên gọi Tiếng Anh: boron

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất B và các phương trình liên quan

Chất Br - Viết tự nhiên là: Br


Tên gọi Tiếng Việt: Bromua

Tên gọi Tiếng Anh: Bromide

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất Br và các phương trình liên quan
Advertisement

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…