Chất Al2(SO4)3 có các tên gọi phổ biến là gì ?

Thông tin chi tiết tên gọi của của Al2(SO4)3

Tên Tiếng Việt

Tên gọi thông thường của Al2(SO4)3Nhôm Sunfat

Xin lưu ý đây là tên gọi được dùng trong chương trình hóa phổ thông. Mỗi năm học nếu có thay đổi sách giáo khoa và làm thay đổi quy tắc gọi tên. Nếu bạn thấy tên gọi này không chính xác xin hãy gửi email cho chúng tôi tại [email protected]

Thông tin phân loại

Xin hãy xem thêm các phân loại để hiểu rõ hơn vì sao hất hóa học Al2(SO4)3 có tên gọi là Nhôm Sunfat. Chất có các phân loại là Chất Vô Cơ, Hợp Chất, Muối, Nhóm Nguyên Tố IIIA, Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Giới thiệu về chất Al2(SO4)3

Nhôm sunfat là chất rắn kết tinh màu trắng, nó đôi khi được gọi là phèn nhôm tuy nhiên tên "phèn" được sử dụng phổ biến và đúng cách hơn cho bất kỳ muối sunfat kép nào có công thức chung là X.Al2(SO4)3.12H2O (trong đó X là một cation hóa trị một như kali hoặc amoni. Nhôm sunfat được sử dụng trong lọc nước và làm chất kết dính trong dệt nhuộm và in ấn. Đôi khi nó còn sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm cho con người như một chất làm săn chắc. Ngoài ra, nó còn được sử dụng trong lĩnh vực in ấn, xây dựng và một số công dụng khác.

Các câu hỏi khác liên quan đến chất Al2(SO4)3

Tin tức thú vị

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Advertisement

Al2(SO4)3 là chất tham gia của các phương trình hóa học nào?

Phân loại theo các lớp học. Xin lưu ý là đôi khi phương trình sẽ được xuất hiện nhiều lần trong các sách giáo khoa

Phương trình hóa học Lớp 8

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 8 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Phương trình hóa học Lớp 9

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Al2(SO4)3 + BaCl2 -> AlCl3 + BaSO4
Advertisement

Phương trình hóa học Lớp 10

Phương trình này không được tìm thấy trong chương trình lớp 10 của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Nếu bạn là học sinh lớp 8 và muốn sử dụng chương trình này hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và đã tham khảo ý kiến giáo viên

Phương trình hóa học Lớp 11

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 11 Al2(SO4)3 + Cu -> Al + CuSO4 Al2(SO4)3 + H2O + K2CO3 -> Al(OH)3 + K2SO4 + CO2

Phương trình hóa học Lớp 12

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 12 Al2(SO4)3 + H2O + K2SO4 -> KAl(SO4)2.12H2O Al2(SO4)3 + H2O + K2CO3 -> Al(OH)3 + K2SO4 + CO2
Advertisement

Al2(SO4)3 là chất sản phẩm của các phương trình hóa học nào?

Phân loại theo các lớp học. Xin lưu ý là đôi khi phương trình sẽ được xuất hiện nhiều lần trong các sách giáo khoa

Phương trình hóa học Lớp 8

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 8 Al + CuSO4 -> Al2(SO4)3 + Cu Al2O3 + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2O Al(OH)3 + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2O

Phương trình hóa học Lớp 9

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 9 Al + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2 Al(OH)3 + ZnSO4 -> Al2(SO4)3 + Zn(OH)2
Advertisement

Phương trình hóa học Lớp 10

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 10 Al + Fe2(SO4)3 -> Al2(SO4)3 + FeSO4 Al(OH)3 + K2SO4 -> Al2(SO4)3 + KOH Al + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2O + H2S Al + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2

Phương trình hóa học Lớp 11

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 11 Al + Fe2(SO4)3 -> Al2(SO4)3 + FeSO4 Al(OH)3 + ZnSO4 -> Al2(SO4)3 + Zn(OH)2

Phương trình hóa học Lớp 12

Chúng mình tìm thấy các phương trình sau trong các sách giáo khoa, bài tập hóa học của lớp 12 Al + Fe2(SO4)3 -> Al2(SO4)3 + FeSO4 H2SO4 + K[Al(OH)4] -> Al2(SO4)3 + H2O + K2SO4 Al + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2O + H2S
Advertisement

Các chất hóa học gần giống nhất với so với chất bạn tìm kiểm

Chất Al - Viết tự nhiên là: Al

Đơn chất Nguyên Tố Chu Kỳ 3 Nhóm Nguyên Tố IIIA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Tên gọi Tiếng Việt: Nhôm

Tên gọi Tiếng Anh: aluminium

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất Al và các phương trình liên quan

Chất Al2(SO4)3 - Viết tự nhiên là: Al2(SO4)3

Chất Vô Cơ Hợp Chất Muối Nhóm Nguyên Tố IIIA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Tên gọi Tiếng Việt: Nhôm sunfat

Tên gọi Tiếng Anh: aluminium sulfate

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất Al2(SO4)3 và các phương trình liên quan

Chất S - Viết tự nhiên là: S

Phi Kim Nguyên Tố Chu Kỳ 3 Nhóm Nguyên Tố VIA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Tên gọi Tiếng Việt: sulfua

Tên gọi Tiếng Anh: sulfur

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất S và các phương trình liên quan

Chất O - Viết tự nhiên là: O


Tên gọi Tiếng Việt: Oxi

Tên gọi Tiếng Anh: Oxygen

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất O và các phương trình liên quan

Chất Al2 - Viết tự nhiên là: Al2

Chất Vô Cơ

Tên gọi Tiếng Việt: nhôm dime

Tên gọi Tiếng Anh:

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất Al2 và các phương trình liên quan

Chất (SO4) - Viết tự nhiên là: (SO4)


Tên gọi Tiếng Việt: Ion sunfat

Tên gọi Tiếng Anh:

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất (SO4) và các phương trình liên quan

Chất SO4 - Viết tự nhiên là: SO4


Tên gọi Tiếng Việt: Ion sunfat

Tên gọi Tiếng Anh: Sulfate

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất SO4 và các phương trình liên quan

Chất Al - Viết tự nhiên là: Al


Tên gọi Tiếng Việt: nhôm

Tên gọi Tiếng Anh:

Tìm hiểu thêm về tên gọi của chất Al và các phương trình liên quan
Advertisement

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac TvXoilacxoilac tv
Loading…