Phương trình phản ứng C4H6 ra (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Thông tin chi tiết phương trình

Tin tức thú vị

Phương trình

C4H6 ra (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Na, xúc tác Không có Không có áp suất

Cách thực hiện

trùng phân C4H6.

Hiện tượng xuất hiện

không có

Loại Phản ứng

Chưa có thông tin

Ứng dụng

Chưa có thông tin

Các chất phản ứng liên quan

Chất C4H6

Các chất sản phẩm liên quan

Chất (-CH2-CH=CH-CH2-)n

C4H6
but-2-in

Chất Hữu Cơ Hợp Chất

But-2-in là chất lỏng, không màu, dễ bay hơi và bắt lửa, có thể gây kích ứng da và mắt

Cách đọc tên chất C4H6

Tin tức bạn có thể bỏ lõ

(-CH2-CH=CH-CH2-)n
cao su bunaCách đọc tên chất (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Các đối tác

Tin tức có thể BẠN CHƯA BIẾT?

Loading…