Phương trình phản ứng (NH4)2CO3+BeCO3 ra (NH4)2Be(CO3)2

Thông tin chi tiết phương trình

Tin tức thú vị

Phương trình

(NH4)2CO3+BeCO3 ra (NH4)2Be(CO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có

Cách thực hiện

Chưa có thông tin

Hiện tượng xuất hiện

không có

Loại Phản ứng

Chưa có thông tin

Ứng dụng

Chưa có thông tin

Các chất phản ứng liên quan

Chất (NH4)2CO3 Chất BeCO3

Các chất sản phẩm liên quan

Chất (NH4)2Be(CO3)2
Advertisement
Advertisement

(NH4)2CO3
amoni cacbonat

Chất Vô Cơ Hợp Chất Muối Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Amoni cacbonat tồn tại ở dạng chất rắn kết tinh không màu hoặc dưới dạng bột màu trắng, có mùi amoniac nồng nặc, không cháy. Nó được sử dụng để tạo ra các hợp chất amoni khác, trong dược phẩm, chế biến thực phẩm.

Cách đọc tên chất (NH4)2CO3

BeCO3
Beri cacbonatCách đọc tên chất BeCO3

Tin tức bạn có thể bỏ lõ

(NH4)2Be(CO3)2
ammonium beryllium carbonateCách đọc tên chất (NH4)2Be(CO3)2
Advertisement

Các đối tác

Tin tức có thể BẠN CHƯA BIẾT?

Loading…