Cách điều chế Ca(NO3)2

Cách điều chế thứ #1

Ca+HNO3 ra Ca(NO3)2+H2O+NH4NO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca+HNO3 ra Ca(NO3)2+H2O+NH4NO3

Cách điều chế thứ #2

Ca(OH)2+HNO3 ra Ca(NO3)2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+HNO3 ra Ca(NO3)2+H2O

Cách điều chế thứ #3

CaCO3+HNO3 ra Ca(NO3)2+H2O+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaCO3+HNO3 ra Ca(NO3)2+H2O+CO2

Cách điều chế thứ #4

CaO+HNO3 ra Ca(NO3)2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaO+HNO3 ra Ca(NO3)2+H2O

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

Ca(OH)2+NO2 ra Ca(NO3)2+H2O+Ca(NO2)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+NO2 ra Ca(NO3)2+H2O+Ca(NO2)2

Cách điều chế thứ #6

AgNO3+CaCl2 ra AgCl+Ca(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+CaCl2 ra AgCl+Ca(NO3)2

Cách điều chế thứ #7

Ca(HCO3)2+HNO3 ra Ca(NO3)2+H2O+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(HCO3)2+HNO3 ra Ca(NO3)2+H2O+CO2

Cách điều chế thứ #8

Ca(H2PO4)2+HNO3 ra Ca(NO3)2+H3PO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(H2PO4)2+HNO3 ra Ca(NO3)2+H3PO4

Cách điều chế thứ #9

CaO+N2O5 ra Ca(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaO+N2O5 ra Ca(NO3)2

Cách điều chế thứ #10

Ca(NO3)2.4H2O ra Ca(NO3)2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
60 - 100 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(NO3)2.4H2O ra Ca(NO3)2+H2O

Cách điều chế thứ #11

Ca(OH)2+N2O5 ra Ca(NO3)2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+N2O5 ra Ca(NO3)2+H2O

Cách điều chế thứ #12

HNO3+CaHPO4 ra Ca(NO3)2+H3PO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HNO3+CaHPO4 ra Ca(NO3)2+H3PO4

Cách điều chế thứ #13

Ca(OH)2+Fe(NO3)3 ra Ca(NO3)2+Fe(OH)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+Fe(NO3)3 ra Ca(NO3)2+Fe(OH)3

Cách điều chế thứ #14

HNO3+CaSO3 ra Ca(NO3)2+H2O+SO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HNO3+CaSO3 ra Ca(NO3)2+H2O+SO2

Cách điều chế thứ #15

Ca(OH)2+NH4NO3 ra Ca(NO3)2+H2O+NH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+NH4NO3 ra Ca(NO3)2+H2O+NH3

Cách điều chế thứ #16

HNO3+Ca(HSO3)2 ra Ca(NO3)2+H2O+SO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HNO3+Ca(HSO3)2 ra Ca(NO3)2+H2O+SO2

Cách điều chế thứ #17

AgNO3+CaBr2 ra AgBr+Ca(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+CaBr2 ra AgBr+Ca(NO3)2

Cách điều chế thứ #18

CaO+Cu(NO3)2+H2O ra Ca(NO3)2+Cu(OH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaO+Cu(NO3)2+H2O ra Ca(NO3)2+Cu(OH)2

Cách điều chế thứ #19

HNO3+CaSO4 ra Ca(NO3)2+H2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ phòng
Xem thêm phương trình HNO3+CaSO4 ra Ca(NO3)2+H2SO4

Cách điều chế thứ #20

NH4NO3+CaCl2 ra Ca(NO3)2+NH4Cl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ phòng
Xem thêm phương trình NH4NO3+CaCl2 ra Ca(NO3)2+NH4Cl

Cách điều chế thứ #21

Ca(OH)2+Zn(NO3)2 ra Ca(NO3)2+Zn(OH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Ca(OH)2 vừa đủ
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+Zn(NO3)2 ra Ca(NO3)2+Zn(OH)2

Cách điều chế thứ #22

CaCO3+HNO3 ra Ca(NO3)2+H2O+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có nhiệt độ thường
Xem thêm phương trình CaCO3+HNO3 ra Ca(NO3)2+H2O+CO2
Advertisement

Ca(NO3)2
canxi nitrat

Hợp Chất Muối

- Nguyên liệu phân bón. - Xử lý nước thải: Canxi nitrat được sử dụng trong nước thải trước khi hoạt động để ngăn ngừa phát sinh mùi hôi. - Canxi nitrat được sử dụng trong bộ tăng tốc phụ gia bê tông: Các ion can-xi tăng tốc hình thành hydroxit canxi và do đó lượng mưa và thiết lập. - Dùng làm lạnh trong phòng mát. - Canxi Nitrate cùng với Kali và Natri Nitrat được dùng để hấp thụ và lưu trữ năng lượng trong các nhà máy điện năng lượng mặt trời.

Cách đọc tên chất Ca(NO3)2

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…