Cách điều chế Ca(HCO3)2

Cách điều chế thứ #1

H2O+CO2+Ca(AlO2)2 ra Al(OH)3+Ca(HCO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O+CO2+Ca(AlO2)2 ra Al(OH)3+Ca(HCO3)2

Cách điều chế thứ #2

Ca(OH)2+CO2 ra Ca(HCO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca(OH)2+CO2 ra Ca(HCO3)2

Cách điều chế thứ #3

CaCO3+H2CO3 ra Ca(HCO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaCO3+H2CO3 ra Ca(HCO3)2

Cách điều chế thứ #4

CaCO3+H2O+CO2 ra Ca(HCO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaCO3+H2O+CO2 ra Ca(HCO3)2

Tin tức thú vị

Ca(HCO3)2
canxi hirocacbonat

Hợp Chất Muối

Là phụ gia thực phẩm Là một chất chống đóng bánh Là chất ổn định màu

Cách đọc tên chất Ca(HCO3)2

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…