Cách điều chế Ca

Cách điều chế thứ #1

CaCl2 ra Ca+Cl2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Điện phân nóng chảy
Xem thêm phương trình CaCl2 ra Ca+Cl2

Cách điều chế thứ #2

Al+CaO ra Al2O3+Ca

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+CaO ra Al2O3+Ca

Cách điều chế thứ #3

CaC2+H2 ra C2H2+Ca

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
> 2200 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaC2+H2 ra C2H2+Ca

Cách điều chế thứ #4

Ca3P2 ra Ca+P2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
> 1250 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ca3P2 ra Ca+P2

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

CaC2 ra C+Ca

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
> 2200 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaC2 ra C+Ca

Cách điều chế thứ #6

CaH2 ra Ca+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
> 1000 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaH2 ra Ca+H2

Cách điều chế thứ #7

CaS ra Ca+S

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
> 2450 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình CaS ra Ca+S

Cách điều chế thứ #8

Al+CaO ra Ca+Ca(AlO2)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
1200 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al+CaO ra Ca+Ca(AlO2)2

Cách điều chế thứ #9

H2+CaCN2 ra C+Ca+NH3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
550-650 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2+CaCN2 ra C+Ca+NH3

Cách điều chế thứ #10

CaO+H2 ra Ca+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ cao
Xem thêm phương trình CaO+H2 ra Ca+H2O

Cách điều chế thứ #11

CaO+CO ra Ca+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ cao
Xem thêm phương trình CaO+CO ra Ca+CO2

Cách điều chế thứ #12

C+CaO ra Ca+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ cao
Xem thêm phương trình C+CaO ra Ca+CO2

Cách điều chế thứ #13

CaO+NH3 ra Ca+H2O+N2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ cao
Xem thêm phương trình CaO+NH3 ra Ca+H2O+N2

Cách điều chế thứ #14

Al+CaO ra Al2O3+Ca

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ cao
Xem thêm phương trình Al+CaO ra Al2O3+Ca

Ca
canxi

Đơn chất Nguyên Tố Chu Kỳ 4 Nhóm Nguyên Tố IIA

Canxi là một thành phần quan trọng của khẩu phần dinh dưỡng. Sự thiếu hụt rất nhỏ của nó đã ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của xương và răng. Thừa can xi có thể dẫn đến sỏi thận (vì khi nồng độ cao dễ bị kết tinh gây ngưng trệ quá trình bài tiết). Vitamin D là cần thiết để hấp thụ canxi. Các sản phẩm sữa chứa một lượng lớn canxi. Để hiểu thêm về vai trò của canxi trong thế giới sự sống, xem thêm bài Canxi trong sinh học. Các ứng dụng khác còn có: Chất khử trong việc điều chế các kim loại khác như urani, zirconi hay thori. Chất chống ôxi hóa, chống sulfua hóa hay chống cacbua hóa cho các loại hợp kim chứa hay không chứa sắt. Một chất tạo thành trong các hợp kim của nhôm, beryli, đồng, chì hay magiê. Nó được sử dụng trong sản xuất xi măng hay vữa xây sử dụng rộng rãi trong xây dựng. Đồng vị canxi-48 được sử dụng để tổng hợp một số nguyên tố siêu urani như nobeli hay oganesson.

Cách đọc tên chất Ca

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…