Cách điều chế C6H6

Cách điều chế thứ #1

C2H2 ra C6H6

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C2H2 ra C6H6

Cách điều chế thứ #2

NaOH+C6H5COONa ra C6H6+Na2CO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có CaO Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+C6H5COONa ra C6H6+Na2CO3

Cách điều chế thứ #3

C2H2 ra C6H6

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
60-70 Ni[(C6H5)3P]2(CO)2 15 Không có Không có
Xem thêm phương trình C2H2 ra C6H6

Cách điều chế thứ #4

C6H12 ra C6H6+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ xúc tác Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C6H12 ra C6H6+H2

Tin tức thú vị

C6H6
benzenBenzen là chất lỏng không tan trong nước, nhẹ hơn nước và độc. Benzen ít tan trong nước, nhưng lại rất dễ hoà tan trong phần lớn các dung môi hữu cơ, trong dầu khoáng cũng như trong dầu động vât, thực vật. Benzene có khả năng gây ngộ độc cấp tính khi tiếp xúc lượng lớn và cực kỳ dễ bay hơi

Cách đọc tên chất C6H6

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…