Cách điều chế C4H6

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #1

C2H5OH ra C4H6+H2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
450 độ C Al2O3, Cr2O3 Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C2H5OH ra C4H6+H2+H2O

Cách điều chế thứ #2

C4H10 ra C4H6+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C4H10 ra C4H6+H2

Cách điều chế thứ #3

H2+C4H4 ra C4H6

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Nhiệt độ Ni Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2+C4H4 ra C4H6
Advertisement

C4H6
but-2-in

Chất Hữu Cơ Hợp Chất

But-2-in là chất lỏng, không màu, dễ bay hơi và bắt lửa, có thể gây kích ứng da và mắt

Cách đọc tên chất C4H6

Tin tức bạn có thể bỏ lõ

Các đối tác

Tin tức có thể BẠN CHƯA BIẾT?

Loading…