Cách điều chế C2H4Br2

Cách điều chế thứ #1

Br2+C2H4 ra C2H4Br2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Br2+C2H4 ra C2H4Br2

Cách điều chế thứ #2

Br2+C2H5OH ra C2H4Br2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Br2+C2H5OH ra C2H4Br2+H2O
Advertisement

C2H4Br2
etyl bromuaEthyl bromua là một chất lỏng không màu, trong suốt, dễ bay hơi. Ít tan trong nước, tan nhiều trong ete, dầu hòa... Thường được điều chế bằng phản ứng: H2C=CH2 + HBr → H3C-CH2Br

Cách đọc tên chất C2H4Br2

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac TvXoilacxoilac tv
Loading…