Cách điều chế C2H4

Cách điều chế thứ #1

C2H2+H2 ra C2H4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Nhiệt độ Palladium (Pd). Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C2H2+H2 ra C2H4

Cách điều chế thứ #2

C2H5OH ra C2H4+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
170 H2SO4 Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C2H5OH ra C2H4+H2O

Cách điều chế thứ #3

C4H10 ra C2H4+C2H6

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ xúc tác Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C4H10 ra C2H4+C2H6

Cách điều chế thứ #4

K[Pt(C2H4)Cl3] ra C2H4+KCl+PtCl2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
> 220 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình K[Pt(C2H4)Cl3] ra C2H4+KCl+PtCl2

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

KOH+K[Pt(C2H4)Cl3] ra C2H4+KCl+Pt(OH)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình KOH+K[Pt(C2H4)Cl3] ra C2H4+KCl+Pt(OH)2

Cách điều chế thứ #6

NH4OH+K[Pt(C2H4)Cl3] ra C2H4+H2O+KCl+Pt(NH3)4Cl2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NH4OH+K[Pt(C2H4)Cl3] ra C2H4+H2O+KCl+Pt(NH3)4Cl2

Cách điều chế thứ #7

C2H4Br2+Zn ra C2H4+ZnBr2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C2H4Br2+Zn ra C2H4+ZnBr2

Cách điều chế thứ #8

C2H4Br2+Na ra C2H4+NaBr

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C2H4Br2+Na ra C2H4+NaBr

Cách điều chế thứ #9

C2H6 ra C2H4+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
500 xúc tác Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C2H6 ra C2H4+H2

Cách điều chế thứ #10

NaOH+CH2=CH-COONa ra C2H4+Na2CO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ CaO Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+CH2=CH-COONa ra C2H4+Na2CO3

Cách điều chế thứ #11

C3H8 ra C2H4+CH4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình C3H8 ra C2H4+CH4

Cách điều chế thứ #12

KOH+C2H5Br ra C2H4+H2O+KBr

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình KOH+C2H5Br ra C2H4+H2O+KBr

Cách điều chế thứ #13

NaOH+C2H5Cl ra C2H4+H2O+NaCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+C2H5Cl ra C2H4+H2O+NaCl

Cách điều chế thứ #14

KOH+C2H5Cl ra C2H4+H2O+KCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Nhiệt độ C2H5OH Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình KOH+C2H5Cl ra C2H4+H2O+KCl

Cách điều chế thứ #15

C2H5Cl ra C2H4+HCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có dd NaOH / C2H5OH Không có
Xem thêm phương trình C2H5Cl ra C2H4+HCl

Cách điều chế thứ #16

NaOH+C2H5Cl ra C2H4+H2O+NaCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+C2H5Cl ra C2H4+H2O+NaCl

Cách điều chế thứ #17

NaOH+CH3COOK ra C2H4+K2CO3+Na2CO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
t0 CaO Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+CH3COOK ra C2H4+K2CO3+Na2CO3

C2H4
etilen (eten)

Chất Hữu Cơ Hợp Chất

1. Phản ứng công nghiệp chủ yếu của ethylene bao gồm theo thứ tự quy mô: 1) trùng hợp , 2) quá trình oxy hóa , 3) halogen hóa và hydrohalogenation , 4) alkyl hóa , 5) hydrat hóa , 6) oligomerization , và 7) hydroformylation . Tại Hoa Kỳ và Châu Âu , khoảng 90% ethylene được sử dụng để sản xuất ethylene oxide , ethylene dichloride , ethylbenzene và polyethylen . Hầu hết các phản ứng với ethylene là bổ sung điện di . Sử dụng công nghiệp chính của ethylene. Theo chiều kim đồng hồ từ phía trên bên phải: chuyển đổi thành ethylene oxide , tiền thân của ethylene glycol; thành ethylbenzene , tiền chất của styren ; đến các loại polyetylen ; để ethylene dichloride , tiền chất của vinyl clorua . 2. Polyme hóa Polyetylen tiêu thụ hơn một nửa nguồn cung ethylene trên thế giới. Polyetylen, còn được gọi là polyethene và polythene , là loại nhựa được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nó chủ yếu được sử dụng để làm phim trong bao bì , túi xách hãng và thùng rác lót . Alpha-olefin tuyến tính , được sản xuất bởi oligome hóa (hình thành các polyme ngắn) được sử dụng làm tiền chất , chất tẩy rửa , chất hóa dẻo , chất bôi trơn tổng hợp , chất phụ gia, và cũng là chất đồng trùng hợp trong sản xuất polyethylen. 3. Oxy hóa Ethylene được oxy hóa để sản xuất ethylene oxide , một nguyên liệu chính trong sản xuất chất hoạt động bề mặt và chất tẩy rửa bằng ethoxylation . Ethylene oxide cũng được thủy phân để sản xuất ethylene glycol , được sử dụng rộng rãi như một chất chống đông ô tô cũng như glycols có trọng lượng phân tử cao hơn, ethers glycol và polyethylen terephthalate . Ethylene trải qua quá trình oxy hóa bằng paladi để tạo ra acetaldehyd . Chuyển đổi này vẫn là một quá trình công nghiệp chính (10 triệu kg / năm). Quá trình tiến hành thông qua sự tạo phức ban đầu của ethylene đến trung tâm Pd (II). 4. Phản ứng halogen hóa và hydro hóa Các chất trung gian chính từ quá trình halogen hóa và hydro hóa ethylene bao gồm ethylene dichloride , ethyl clorua và ethylene dibromide . Việc bổ sung clo đòi hỏi "oxychlorination", tức là bản thân clo không được sử dụng. Một số sản phẩm có nguồn gốc từ nhóm này là polyvinyl clorua , trichloroethylen , perchloroen , metyl cloroform , polyvinylidene clorua và copolyme và ethyl bromide . 5. Kiềm hóa Các chất trung gian hóa học chính từ quá trình alkyl hóa với ethylene là ethylbenzene , tiền chất của styren . Styrene được sử dụng chủ yếu trong polystyrene để đóng gói và cách nhiệt, cũng như cao su styrene-butadien cho lốp xe và giày dép. Ở quy mô nhỏ hơn, ethyltoluene , ethylanilines, 1,4-hexadiene và nhôm alkyl. Sản phẩm của các chất trung gian này bao gồm polystyrene , polyesters không bão hòa và terpolyme ethylene-propylene . 6. Phản ứng oxo Các hydroformylation (phản ứng oxo) kết quả etylen trong PROPANAL , tiền thân của axit propionic và n-propyl alcohol . 7. Hydrat hóa Ethylene từ lâu đã đại diện cho tiền chất không gây dị ứng chính cho ethanol . Phương pháp ban đầu đòi hỏi phải chuyển đổi thành dietyl sulfat , sau đó là thủy phân. Phương pháp chính được thực hiện từ giữa những năm 1990 là hydrat hóa trực tiếp ethylene được xúc tác bởi các chất xúc tác axit rắn : C 2 H 4 + H 2 O → CH 3 CH 2 OH Dimerization to butenes Ethylene được dimerized bởi hydrovinylation để cung cấp cho n -butenes sử dụng các quy trình được cấp phép bởi Lummus hoặc IFP . Quá trình Lummus tạo ra hỗn hợp n -butenes (chủ yếu là 2 buten ) trong khi quy trình IFP tạo ra 1-butene . 1-Butene được sử dụng như một nhà phân tích trong sản xuất một số loại polyetylen . 8. Quả và hoa Ethylene là một loại hormone ảnh hưởng đến quá trình chín và ra hoa của nhiều loại cây. Nó được sử dụng rộng rãi để kiểm soát độ tươi trong trồng trọt và trái cây . 9. Niche sử dụng Một ví dụ về việc sử dụng thích hợp là một tác nhân gây mê (theo tỷ lệ 85% ethylene / 15% oxy). [15] Các công dụng khác là đẩy nhanh quá trình chín của trái cây và làm khí hàn.

Cách đọc tên chất C2H4

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…