Cách điều chế Au

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #1

HCHO+KOH+HAuCl4 ra Au+H2O+KCl+HCOOK

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCHO+KOH+HAuCl4 ra Au+H2O+KCl+HCOOK

Cách điều chế thứ #2

H2O2+AuCl3 ra Au+HCl+O2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2O2+AuCl3 ra Au+HCl+O2

Cách điều chế thứ #3

FeSO4+AuCl3 ra Au+Fe2(SO4)3+FeCl3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
200 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình FeSO4+AuCl3 ra Au+Fe2(SO4)3+FeCl3

Cách điều chế thứ #4

H2S+HAuCl4 ra Au+HCl+S

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
đun sôi Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2S+HAuCl4 ra Au+HCl+S
Advertisement

Cách điều chế thứ #5

AuCl ra Au+AuCl3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AuCl ra Au+AuCl3

Cách điều chế thứ #6

HCl+Au(OH)3 ra Au+Cl2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình HCl+Au(OH)3 ra Au+Cl2+H2O

Cách điều chế thứ #7

Zn+Na[Au(CN)2] ra Au+Na2[Zn(CN)4]

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Zn+Na[Au(CN)2] ra Au+Na2[Zn(CN)4]
Advertisement

Au
vàng

Đơn chất Chất Vô Cơ Nguyên Tố Chu Kỳ 6 Nhóm Nguyên Tố IB Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Trong tất cả các khoáng chất được khai thác từ Trái đất, không có khoáng chất nào hữu ích hơn vàng . Tính hữu dụng của nó có được từ sự đa dạng của các thuộc tính đặc biệt. Vàng dẫn điện, không bị xỉn màu, rất dễ gia công, có thể kéo thành dây, có thể rèn thành các tấm mỏng, hợp kim với nhiều kim loại khác , có thể nấu chảy và đúc thành những hình thù có độ chi tiết cao, có màu sắc tuyệt vời và rực rỡ. bóng bẩy . Vàng là một kim loại đáng nhớ chiếm một vị trí đặc biệt trong tâm trí con người.

Cách đọc tên chất Au

Tin tức bạn có thể bỏ lõ

Các đối tác

Tin tức có thể BẠN CHƯA BIẾT?

Loading…