Cách điều chế Al

Cách điều chế thứ #1

AlCl3+K ra Al+KCl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlCl3+K ra Al+KCl

Cách điều chế thứ #2

AlCl3+Mg ra Al+MgCl2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlCl3+Mg ra Al+MgCl2

Cách điều chế thứ #3

AlCl3 ra Al+Cl2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có điện phân trong criolit (Na3AlF6)
Xem thêm phương trình AlCl3 ra Al+Cl2

Cách điều chế thứ #4

AlCl3+Mn ra Al+MnCl2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
230 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AlCl3+Mn ra Al+MnCl2

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

Al4C3 ra Al+C

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
> 2200 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al4C3 ra Al+C

Cách điều chế thứ #6

H2+Al4C3 ra Al+CH4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
2200 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình H2+Al4C3 ra Al+CH4

Cách điều chế thứ #7

LiAlH4 ra Al+H2+LiH

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
125-170 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình LiAlH4 ra Al+H2+LiH

Cách điều chế thứ #8

Al2(SO4)3+Mg ra Al+MgSO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2(SO4)3+Mg ra Al+MgSO4

Cách điều chế thứ #9

Al2O3 ra Al+O2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
900 Không có Không có Không có đpnc
Xem thêm phương trình Al2O3 ra Al+O2

Cách điều chế thứ #10

Al2(SO4)3+Cu ra Al+CuSO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Al2(SO4)3+Cu ra Al+CuSO4

Cách điều chế thứ #11

Mg+Al(NO3)3 ra Al+Mg(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Mg+Al(NO3)3 ra Al+Mg(NO3)2

Cách điều chế thứ #12

Al2O3+H2 ra Al+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ cao
Xem thêm phương trình Al2O3+H2 ra Al+H2O

Cách điều chế thứ #13

Al2O3+CO ra Al+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ cao
Xem thêm phương trình Al2O3+CO ra Al+CO2

Cách điều chế thứ #14

AlCl3+Zn ra Al+ZnCl2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ phòng
Xem thêm phương trình AlCl3+Zn ra Al+ZnCl2

Cách điều chế thứ #15

AlCl3+Fe ra Al+FeCl2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ phòng
Xem thêm phương trình AlCl3+Fe ra Al+FeCl2

Cách điều chế thứ #16

Cu+Al(NO3)3 ra Al+Cu(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ phòng
Xem thêm phương trình Cu+Al(NO3)3 ra Al+Cu(NO3)2

Cách điều chế thứ #17

Ag+Al(NO3)3 ra AgNO3+Al

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ phòng
Xem thêm phương trình Ag+Al(NO3)3 ra AgNO3+Al

Cách điều chế thứ #18

Al2O3+C ra Al+CO2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ cao
Xem thêm phương trình Al2O3+C ra Al+CO2

Cách điều chế thứ #19

Zn+Al(NO3)3 ra Al+Zn(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ phòng
Xem thêm phương trình Zn+Al(NO3)3 ra Al+Zn(NO3)2

Al
Nhôm

Đơn chất Nguyên Tố Chu Kỳ 3 Nhóm Nguyên Tố IIIA Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Nhôm có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Kim loại này được dùng để tạo thành vỏ máy bay do độ bền chắc và mỏng nhẹ của nó. Nhôm cũng được dùng để sản xuất các thiết bị và dụng cụ sinh hoạt như nồi, chảo, các đường dây tải điện, các loại cửa,… Chúng ta dễ dàng có thể thấy rằng nhôm được phổ biến và ứng dụng rất nhiều trong đời sống chẳng hạn như: Các hợp kim nhôm tạo thành một thành phần quan trọng trong các máy bay và tên lửa do tỷ lệ sức bền cao trên cùng khối lượng. Khi nhôm được bay hơi trong chân không, nó tạo ra lớp bao phủ phản xạ cả ánh sáng và bức xạ nhiệt.

Cách đọc tên chất Al

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…