Cách điều chế AgOH

Cách điều chế thứ #1

AgNO3+KOH ra AgOH+KNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
-50 Không có Không có etanol Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+KOH ra AgOH+KNO3

Cách điều chế thứ #2

AgCl+H2O+NH3 ra AgOH+NH4Cl

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgCl+H2O+NH3 ra AgOH+NH4Cl

Cách điều chế thứ #3

NaOH+Ag2SO4 ra AgOH+Na2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình NaOH+Ag2SO4 ra AgOH+Na2SO4

Cách điều chế thứ #4

Ag+H2O ra AgOH+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
t0 thường Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag+H2O ra AgOH+H2

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

Ag+H2O ra AgOH+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ cao
Xem thêm phương trình Ag+H2O ra AgOH+H2
Advertisement

AgOH
bạc hidroxit

Bazơ

AgOH không tồn tại, bị phân hủy thành Ag2O và H2O. Ag2O là bột màu nâu đen hoặc nâu đậm và được sử dụng để điều chế các hợp chất bạc khác.

Cách đọc tên chất AgOH

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…