Cách điều chế AgBr

Cách điều chế thứ #1

AgNO3+NaBr ra AgBr+NaNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+NaBr ra AgBr+NaNO3

Cách điều chế thứ #2

Br2+AgI ra AgBr+I2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Br2+AgI ra AgBr+I2

Cách điều chế thứ #3

AgNO3+HBr ra AgBr+HNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+HBr ra AgBr+HNO3

Cách điều chế thứ #4

AgNO3+KBr ra AgBr+KNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+KBr ra AgBr+KNO3

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

Br2+AgSNC ra AgBr+(SCN)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có trong CS2 lỏng Không có
Xem thêm phương trình Br2+AgSNC ra AgBr+(SCN)2

Cách điều chế thứ #6

Br2+H2O+AgBrO3 ra AgBr+HBrO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Br2+H2O+AgBrO3 ra AgBr+HBrO3

Cách điều chế thứ #7

AgNO3+CaBr2 ra AgBr+Ca(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+CaBr2 ra AgBr+Ca(NO3)2

Cách điều chế thứ #8

Ag+Br2 ra AgBr

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag+Br2 ra AgBr

Cách điều chế thứ #9

AgNO3+ZnBr2 ra AgBr+Zn(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+ZnBr2 ra AgBr+Zn(NO3)2

Cách điều chế thứ #10

AgNO3+FeBr3 ra AgBr+Fe(NO3)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+FeBr3 ra AgBr+Fe(NO3)3

Cách điều chế thứ #11

FeBr3+Ag(NO3) ra AgBr+Fe(NO3)3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình FeBr3+Ag(NO3) ra AgBr+Fe(NO3)3
Advertisement

AgBr
bạc bromua

Chất Vô Cơ Hợp Chất Muối Nhóm Nguyên Tố IB Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Do tính chất nhạy sáng, các ứng dụng chính của bạc bromua là trong nhiếp ảnh. Nó được sử dụng trong phim ảnh và tấm. Nó cũng được sử dụng cho các ứng dụng hồng ngoại, cho kính mắt nhạy sáng và chất bán dẫn. Giống như một số loại bạc halogenua khác, nó cũng có đặc tính khử trùng và được sử dụng như một chất khử trùng và làm se da tại chỗ.

Cách đọc tên chất AgBr

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac TvXoilacxoilac tv
Loading…