Cách điều chế Ag2O

Cách điều chế thứ #1

Ag+O3 ra Ag2O+O2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình Ag+O3 ra Ag2O+O2

Cách điều chế thứ #2

AgOH ra Ag2O+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
nhiệt độ Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgOH ra Ag2O+H2O

Cách điều chế thứ #3

Ag+O2 ra Ag2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ cao
Xem thêm phương trình Ag+O2 ra Ag2O

Cách điều chế thứ #4

KOH+AgI ra Ag2O+HI+KI

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
> 150 Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình KOH+AgI ra Ag2O+HI+KI

Tin tức thú vị

Cách điều chế thứ #5

AgNO3+NaOH ra Ag2O+H2O+NaNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+NaOH ra Ag2O+H2O+NaNO3

Cách điều chế thứ #6

AgNO3+Ba(OH)2 ra Ag2O+Ba(NO3)2+H2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+Ba(OH)2 ra Ag2O+Ba(NO3)2+H2O

Cách điều chế thứ #7

AgNO3+CuO ra Ag2O+Cu(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+CuO ra Ag2O+Cu(NO3)2

Cách điều chế thứ #8

AgNO3+FeO ra Ag2O+Fe(NO3)2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+FeO ra Ag2O+Fe(NO3)2

Cách điều chế thứ #9

AgNO3+KOH ra Ag2O+H2O+KNO3

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có Không có
Xem thêm phương trình AgNO3+KOH ra Ag2O+H2O+KNO3

Cách điều chế thứ #10

Ag+O2 ra Ag2O

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ cao
Xem thêm phương trình Ag+O2 ra Ag2O

Cách điều chế thứ #11

Ag+H2O ra Ag2O+H2

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ Dung môi Áp xuất Chất xúc tác Điều kiện khác
Không có Không có Không có Không có ở nhiệt độ cao
Xem thêm phương trình Ag+H2O ra Ag2O+H2

Ag2O
bạc oxit

Chất Vô Cơ Oxit Nhóm Nguyên Tố IB Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Oxit này được sử dụng trong một số loại pin bạc-oxit, như là "bạc(II) oxit", AgO. Trong hóa học hữu cơ, oxit bạc được sử dụng làm chất oxy hoá nhẹ. Ví dụ, nó oxy hóa andehit thành các axit cacboxylic. Phản ứng như vậy thường có hiệu quả tốt nhất khi bạc oxit được điều chế tại chỗ từ bạc nitrat và kiềm hydroxit.

Cách đọc tên chất Ag2O

Tin tức bạn có thể bỏ lỡ

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Xoilac Tv
Loading…